Etkinlikler

...

PAZARLAMADA FİYAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Detaylı Bilgi : https://sosyalbilimler.cu.edu.tr/cu/Seminerler/2022-2023/Aral%C4%B1k%202022/pazarlamada-fiyat-ile-ilgili-calismalar-uzerine-bir-degerlendirme