Etkinlikler

...

MAXQDA İLE NİTEL VERİ ANALİZİ VE GÖRSELLEŞTİRME

Detaylı Bilgi : https://sosyalbilimler.cu.edu.tr/cu/Seminerler/2021-2022/Aral%C4%B1k%202021/maxqda-ile-nitel-veri-analizi-ve-gorsellestirme