Kısa ve Orta Vadeli Hedefler

 

HEDEFLER

 

 • Kurum kimliğini geliştirmek ve güçlendirmek
 • Sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
 • “2023 Vizyonu”ve Kalkınma Planları doğrultusunda şehir, bölge ve ülke kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek
 • Mezunlarla ilişkileri sürekli kılmak
 • Topluma yönelik bilgilendirme konferansları
 • Teknolojiyi seçme ve kullanma yeteneğini geliştirmek
 • Teknolojik altyapıyı etkin kullanmak
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak akademik çalışmalar
 • Yayın faaliyetlerini arttırmak
 • Yerel- ulusal- uluslararası ilişkisini tam olarak anlamak ve ve uluslararasılaşma
 • Yabancı öğretim üyeleri ve öğrencilerle çalışmalar yapmak
 • Yeni yüksek lisans ve doktora programları açmak
 • Akreditasyon süreçlerini başlatmak
 • TUBİTAK, SAN-TEZ ve UFUK 2020 Projeleri yapmak
 • Kalite süreçlerini sürdürmek