Etkinlikler

...

AKADEMİK TÜRKÇE KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı Bilgi : https://sosyalbilimler.cu.edu.tr/cu/Seminerler/2021-2022/Aral%C4%B1k%202021/akademik-turkce-kullaniminda-karsilasilan-sorunlar-ve-cozum-onerileri