Misyon-Vizyon-Değerler-Hedefler

MİSYON

Üniversitenin misyonu ile uyumlu olarak; eğitim ve öğretim faaliyetleri  ve araştırma- geliştirme çalışmaları ile, değişime, gelişime açık ve değişimin gerektirdiği esneklik, stratejik ve yaratıcı düşünme yeteneklerine sahip, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve etik değerleri benimsemiş, anlayarak müşterek gaye oluşturmanın önemini kavramış, sorun çözücü, karar almayı, bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı bilen, kaynak ve zaman kullanma konusunda yetkin, birikimlerini diğer birey ve kurumlarla paylaşmayı ilke edinmiş, aynı  zamanda liderlik vasıflarına sahip  bireyler yetiştirmek.

 

VİZYON

Eğitim ve öğretimde kaliteyi en önemli amaç haline getirmiş, insan ve doğa yararına yapılan bilimsel çalışmalarla örnek bir bölüm olmak, eğitim- öğretim programlarında sürekli iyileştirme yapmak, ulusal ve uluslar arası düzeyde önde gelen Sosyal Bilimler Enstitüleri arasında yer almak, eleştirel düşünce gücü ve toplumsal duyarlılığı yüksek kişiler yetiştirmek  ve bu niteliklerini diğer kurumlarla paylaşmak.

 

DEĞERLER

 • Hukukun üstünlüğüne inanç
 • Akademik kadrolarımız ve öğrencilerimizle birlikte “büyük aile” kavramını sürdürmek
 • Akademik özgürlük ve özgünlük
 • Etik ilkelere bağlılık
 • Bütünsellik
 • Doğruluk, dürüstlük
 • Eşitlik
 • Çevreye duyarlılık
 • Kalite fikrini benimseme
 • Hesap verilebilirlik

 

HEDEFLER

 • Kurum kimliğini geliştirmek ve güçlendirmek
 • Sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek
 • “2023 Vizyonu”ve Kalkınma Planları doğrultusunda şehir, bölge ve ülke kalkınmasına yönelik projeler geliştirmek
 • Mezunlarla ilişkileri sürekli kılmak
 • Topluma yönelik bilgilendirme konferansları
 • Teknolojiyi seçme ve kullanma yeteneğini geliştirmek
 • Teknolojik altyapıyı etkin kullanmak
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak akademik çalışmalar
 • Yayın faaliyetlerini arttırmak
 • Yerel- ulusal- uluslararası ilişkisini tam olarak anlamak ve ve uluslararasılaşma
 • Yabancı öğretim üyeleri ve öğrencilerle çalışmalar yapmak
 • Yeni yüksek lisans ve doktora programları açmak
 • Akreditasyon süreçlerini başlatmak
 • TUBİTAK, SAN-TEZ ve UFUK 2020 Projeleri yapmak
 • Kalite süreçlerini sürdürmek