Tarihçe

 

Bir üniversitenin önemli görevlerinden bir tanesinin de araştırma sonuçlarının hızlı ve doğru bir şekilde duyurulması olduğu bir gerçektir. Günümüzün hızla değişen ekonomik, sosyal ve teknolojik koşulları içinde, ’bilgi toplumu’ olmanın bir gereği de budur. Bu hızlı gelişmeye paralel olarak eğitim-öğretim programlarının çeşitlenmesi de kaçınılmaz olmaktadır. 1982-83 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu hızlı değişim içerisinde sürekli gelişmeyi amaç edinerek, hedefi evrensel düzeyde lisansüstü öğrencilerine kaliteli hizmeti sunmaktır. 2547 sayılı kanunun 35.maddesi hükmü uyarınca gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi yetiştirme çabalarına destek vermektedir.

Sosyal Bilimler alanına giren, Devlet Konservatuvarı, Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi; bünyesinde toplam 28 Ana Bilim/Ana Sanat Dalı ile enstitüye doğrudan bağlı Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı olmak üzere 26 ana bilim/ana sanat dalında 30 tezli yüksek lisans, 15 tezsiz yüksek lisans, 7 uzaktan eğitim, 14 doktora ve 1 sanatta yeterlik programında toplam 2583 öğrenciyle eğitim-öğretim hizmetini sürdürmektedir. Enstitümüz 9 idari personel ile tüm öğrenci işlemlerini ve diğer idari hizmetleri yürütmektedir.