Mevzuat


YÖNETMELİKLER

10.06.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan "Y.Ö.K Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

14.04.2020 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan "Y.Ö.K Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

22.11.2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan "Y.Ö.K Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

"12.10.2016 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" Resmi Gazete değişiklikleri ilave edilmiş son şekli (22 Kasım 2019)" 

14.05.2018 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

01.03.2017 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

12.10.2016 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan yeni "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ" 

20.04.2016 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan "Y.Ö.K Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" YÖNERGELER/USUL VE ESASLAR

Çukurova Üniversitesi Eş Danışmanlı Doktora Eğitim ve Öğretim Yönergesi 

Çukurova Üniversitesi Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitüleri ile Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Danışman Atanması ve Ders Yüküne İlişkin Usul ve Esaslar 

Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Lisansüstü Programları için Kabul ve Kayıt Yönergesi

Lisansüstü Kayıt Yenileme ve Ders Notları Yönergesi İLKE KARARLARI

11.07.2019 Tarihli Enstitü Kurulunda Kabul Edilen "Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Arası Geçiş İçin İlke Kararları"