SSS


Lisansüstü Programlar için Akış Şemaları (01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle geçerli olan yönetmeliklere göre):

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezli Yüksek Lisans

Doktora/Sanatta Yeterlik (Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler için)

Doktora/Sanatta Yeterlik (Tezli Yüksek Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler için)