Etkinlikler

...

NİTEL ARAŞTIRMANIN FELSEFİ TEMELLERİ

Detaylı Bilgi : https://sosyalbilimler.cu.edu.tr/cu/Seminerler/ekim-2021/nitel-arastirmanin-felsefi-temelleri