Kişisel Verilerin Korunması

Enstitümüz Seminerler Dizisinin değerli katılımcıları,

1 Haziran 2023 tarihinde planlanan Doç. Dr. Özge YENİCE CEYLAN’ın “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı sunumu Teams programında yaşanan teknik bir arıza nedeni ile 15 Haziran 2023 Perşembe 13:30’da yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İlgilileri 15 Haziran 2023’de seminerimize bekleriz.

Daha önce verilen kayıt linki geçerliliğini kaybettiğinden kayıt ve katılım için aşağıda verilen yeni toplantı linkini kullanabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/b3f41012-91cd-497e-9d7a-33490d3c91de@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/b3f41012-91cd-497e-9d7a-33490d3c91de@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Kişisel verileri koruma ihtiyacı, özellikle internetin yaygınlaşması ve çok büyük sayılarda veri girişi ve paylaşımının olması sebebiyle, kişisel verilerin amaç dışı işlenmesi ya da kötüye kullanımının engellenmesi, kişisel hakların ihlal edilmesinin önüne geçilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır. T.C. Anayasası, m. 20/f. 3’te, “özel hayatın gizliliği” kenar başlıklı hükümde, herkesin, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu, özel hayatın gizliliği çerçevesinde ele alınmıştır. Aynı hükümde, bu hakkın; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsadığı belirtilmiştir. Ayrıca kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği düzenlenmiştir. Bu hükümden hareketle, 7.4.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yayımlanmış ve bu Kanun, bazı maddeler hariç olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla, kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek, kişi mahremiyetini korumak ve kişisel veri güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır.

 

 

Doç. Dr. Özge YENİCE CEYLAN

Doç. Dr. Özge YENİCE CEYLAN, Adana'da doğmuştur. İlköğrenimini İsmet İnönü İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra, meslek hayatına avukat olarak başlamıştır. 2008 yılında avukatlığı bırakarak, sırayla Beykent, Çukurova ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2008 yılının Aralık ayında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Yüksek Lisans Programından, 2015 yılının Mart ayında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programından mezun olmuştur. Doktora tez çalışmaları için on altı ay Almanya Ruprecht Karls Universität Heidelberg bünyesinde bulunan, Ausländishes und Internationales Privat- und Wirtschaftsrecht Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak yer almıştır. 2017 yılının Ağustos ayından bu yana Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki erkek çocuk annesidir.