E-Ticaretin (Dijital İşlemlerin) Vergilendirilmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/771ac598-f538-4afe-8fc3-e2290931005c@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Günümüzde yaşanan sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci, yeni ekonomi uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Sanayi toplumunda önem arz eden maddi sermayenin yerini bilgi ve beşeri sermaye, kol gücünün yerini beyin gücü, fabrikaların yerini bilgisayar ve bilişim ağları almaya başlamış, tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne ilave olarak bilgi sektörü gelişmiştir. Bu dönüşümün belirleyicileri olan küreselleşme ve teknolojik gelişmeler (özellikle sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin habercisi olarak kabul edilen internetin gelişimi), sanayi faaliyetlerine ve ürünlerine göre büyük farklılıklar taşıyan yeni iş yapma biçimlerini ve yepyeni ürünleri ortaya çıkarmıştır. Bilgi toplumunun ortaya çıkardığı bu yeni ekonomik düzende yapılan ticaret “elektronik ticaret” (e-ticaret) olarak adlandırılmaktadır. E-ticaretin ülkeler arasında gelişime seviyesi de, küreselleşme düzeyi ve teknoloji yatırımına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.

 “Sanal”, “elektronik”, “dijital”, “fijital”, “glokalleşme” gibi kavramlarla ifade edilen ticaret biçimini ortaya çıkaran bu süreç, vergilemeye konu olabilecek değerlerin tamamen değiştiği, fiziki varlıklara ve işlemlere dayanan mevcut vergi sistemlerinin vergilendiremediği yeni bir taban oluşturmuştur. Yaşanan bu gelişmeler, e-ticaretin vergilendirilmesi tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.

Oldukça geniş kapsamlı olan e-ticaretin vergilendirilmesi konusu sorunlar ve çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır. E-ticaretin vergilendirilmesinde uluslararası işbirliğini sağlayan OECD’nin önderliğinde şekillenen mevzuat çerçevesinde influencerların vergilendirilmesi ile küresel dijital işletmelerin vergilendirilmesi Türkiye özelinde izah edilecektir.

 

 

Prof. Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nde 1995 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında,  Prof.Dr.Aykut Herekman danışmanlığında yürüttüğü “Dolaylı Vergilerin Avrupa Birliği Vergi Sistemine Uyumlaştırması Açısından Özel Tüketim Vergisi ve Türkiye Uygulaması” başlıklı teziyle 1998 yılında, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında Prof.Dr.Nurettin Bilici danışmanlığında yürüttüğü “Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi Alanındaki Uluslararası Gelişmelerin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı teziyle 2003 yılında tamamlamıştır.

Akademik çalışmalarına mali hukuk alanında devam eden Prof.Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ’ın, vergi hukuku, dijital vergileme, vergi planlaması, vergi afları konularında çok sayıda bilimsel çalışması olup, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanı ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof.Dr. NESLİHAN COŞKUN KARADAĞ, komisyon ve kurul üyelikleri ile üstlendiği idari görevleri başarılı bir şekilde yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.