Duyurular

...

“TÜRKİYE YÜZYILINDA EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLARAK İHRACATIN ARTIRILMASI” TEMALI MAKALE YARIŞMASI

Detaylı Bilgi : https://ticaret.gov.tr/100yilyarisma