Duyurular

...

10 NİSAN 2023'DEN İTİBAREN DERSLERİN VERİLİŞ YÖNTEMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLENDİRME

 

07 Nisan 2023 Tarihli Üniversitemiz Senato toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren derslerin yüz yüze ve hibrit yöntemle yapılmasına, bu durumda;

  1. İsteyen ve gelme imkanı olan öğrencilerimizin derslere yüz yüze katılabilmelerine,
  2. Derslerin yüz yüze ve eşzamanlı çevrim içi hibrit yöntemle yürütülmesine,
  3. Derslerin yüz yüze ve eşzamanlı çevrim içi olarak yürütülme imkanı bulunmayan birimlerde ise derslerin yüz yüze ve çevrim dışı olarak yürütülmesine; bu durumda çevrim dışı etkinliklerin (derslerin önceden kaydedilmiş videolarının) sisteme yüklenmesine ve buna ilaveten öğretim elemanları ve öğrenciler için uygun bir zamanda çevrim içi olarak dersle ilgili soru/cevap veya tartışma etkinliklerinin yapılmasına

karar verilmiştir.

 

Öte yandan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında çevrim içi eğitime devam edilecektir.