Duyurular

...

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ PANDEMİ NEDENİYLE EK SÜRE TALEBİ

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. Maddesinin 8. Fıkrası çerçevesinde, tez aşamasında olup Kovid-19 Pandemisinin devam etmesi nedeniyle 2020-2021 Bahar yarıyılı için 1 (bir) dönem ek süre talep edecek öğrencilerin taleplerinin, danışman öğretim üyesinin uygun görüşü ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı kararı ile 31 Mart 2021 tarihine kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir.