Duyurular

...

LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI, DÜZENLENMESİ VE ERİŞİME AÇILMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge ile ilgili Üniversitemiz Rektörlüğünden gelen 21.01.2021 tarih ve 13833 sayılı yazı ve eki için için tıklayınız.