Duyurular

...

MACARİSTAN HÜKÜMETİ BURSLARI

MACARİSTAN HÜKÜMETİ BURSLARI

Milli Eğitim Bakanlığının 20.11.2020 tarihli ve 94166756-150.02-E.16999275 sayılı yazısında kültürel anlaşmalar kapsamında 2021-2022 akademik yılı için Macaristan Hükümetince Hükümetimiz emrine 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiği ve adayların 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabilecekleri belirtilmiştir.

İlgili burslar için başvuru koşulları ve genel şartlar http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490 adresinde yer almakta olup öğrencilerimize duyurulur.