Medya ve Şiddet

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/4e8c4f38-45bf-487e-9018-804edbac29b6@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Son yıllarda ulusal ve uluslararası bağlamda tüm dünyada daha da önemli bir sorun haline gelen şiddete psikolojik, sosyolojik, ekonomik, antropolojik vb. nedenlerin yanı sıra teknolojik nedenler de yol açmaktadır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak kitle iletişim araçları da hızla artmış ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde özellikle internetin kullanılması ve yaygınlaşması yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla şiddetin gündelik yaşamın her anında yaygınlık kazanması ve normalleşmesine neden olmuştur. Günümüz dijital çağında da çocukların, gençlerin, yetişkinlerin sosyal medyaya ve internet içeriklerine çok kolay eriştiği düşünüldüğünde bireylerin olumsuz örneklere sadece çevrelerinde maruz kalmadıkları bu dijital ortamların da şiddeti tetiklediği ve pekiştirdiği söylenilebilir. Medyanın olumlu yanları olduğu gibi olumsuz da birçok yanı vardır ve bunlardan en önemlisi de saldırgan ve şiddete yönelik davranışları arttırmasıdır. Şiddet evrensel dili olan ve kolay pazarlanabilen bir konudur. Medya yayınlarında şiddet öğesinin yayıncılar için reyting dolayısıyla kar getiren bir konu olduğu açıkça görülmektedir.

Seminer kapsamında anlatılacak konular:

Şiddet nedir?

Medya nedir?

Medya şiddeti nasıl etkiliyor?

Medyanın şiddet üzerindeki olumsuz etkisi nasıl önlenebilir? 

 

 

Doç. Dr. Birsel AYBEK

Doç. Dr. Birsel Aybek, 1973 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1996’da Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalın’ da fakülte ikincisi olarak lisans öğrenimini, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde yüksek lisansını ve 2006 yılında aynı bölümde doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlayan Aybek, halen aynı üniversitede doçent olarak görev yapmaktadır. 2016-2020 yılları arasında Eğitim Fakültesi dekan yardımcılığı idari görevini yürüten Aybek aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi senato temsilcisi ve Çukurova Üniversitesi Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Öğrenci Dekanı olarak görev yapmaktadır. Aybek, 2022 yılında Adana Güney Havadis Gazetesi tarafından yılın akademisyeni seçilerek onur plaketi almaya hak kazanmıştır.   

Program geliştirme, disiplinlerarası öğretim, eleştirel düşünme, eğitim teknolojisi, medya-okuryazarlığı, öğrenme-öğretme süreci, öğretmen yetiştirme, kadın eğitimi gibi alanlarda çalışmalar yapan, 20  lisansüstü eğitim öğrencisi mezun eden ve tez  yönetmeye devam eden  Aybek’in yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş̧ 100 bildirisi, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış̧ 72 makalesi, yazılmış̧ iki bilimsel kitabı, 2 çeviri kitabı ve 4 kitap bölümü ve kurum içi-dışı yapılmış bir çok projesi bulunmaktadır. Ayrıca akademisyenin alanıyla ilgili birçok kurum ve kuruluşlarda vermiş̧ olduğu çok sayıda konferansı, paneli, semineri ve eğitimi bulunmaktadır.