Disiplinlerarası Bilgi Entegrasyonu Bağlamında STEM Eğitimi

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://events.teams.microsoft.com/event/9fc6ec15-f23b-4de4-bf93-cfa6c3b30691@2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

STEM eğitiminin ne olduğu çıkış amacı kısaca açıklandıktan sonra son yıllarda STEM eğitimi üzerine yoğunlaşan bu ilginin sebebi ile ilgili bilgi verilecektir. Sonraki aşamada STEM eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşılacak; ardından disipliner arası yaklaşım ile STEM de hedeflenen disiplinler arası bilgi entegrasyonunun ne olduğu sürecin nasıl işlemesi gerektiği ve şu anki eğitim sistemine artısının ne olacağı ile ilgili bilgi verilecektir.

 

 

Doç. Dr. Pınar FETTAHLIOĞLU

 

2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Eğitimi Bilim Dalında yüksek lisansını, 2012 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalında doktora programını tamamlamıştır.   2010 yılında Prof. Dr. Mariler. Piler ALEXANDRE JİMENEZ ile fen eğitiminde argümantasyon uygulamaları konusunda birlikte çalışmıştır. 2012 yılında ESERA Yaz Okuluna kabul edilmiştir. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Çevre Okuryazarlığının Geliştirilmesine Yönelik Olarak Argümantasyon ile Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kullanımı adlı doktora tezini 2012 yılında tamamlayan Dr. FETTAHLIOĞLU’nun Argümantasyon, STEM Eğitimi, çevre okuryazarlığı, öğretmen eğitimi konularında hakemli dergilerde yayımlanmış ulusal ve uluslararası makaleleri, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, BAP tarafından desteklenen çeşitli projeleri ve farklı kurumlarda gerçekleştirdiği öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik seminer çalışmaları bulunmaktadır.