Nitel Verinin Analizi

 

Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerine açıktır. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,1hsYlvWH-EWevoH7cwiUww,Ex3VsX9bsEWGNRFNIpr5zQ,FdAzphEqo06kEZg_xMQzag?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Nitel araştırmanın temel aşamalarından birisi de veri analizi sürecidir. Nitel veri analizi, gözlem, görüşme ve dokuman gibi veri toplama yöntem ve teknikleri ile elde edilen verilerin düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu sürecin rapora aktarıldığı bir süreçtir. Nitel veri analizinde temel amaç, sosyal gerçekliğin içerisinde yer alan, sanki saklı bir biçimde bekleyen, bilginin gün yüzüne çıkartılmasıdır. Bu süreçte araştırmacı kendi öznelliğini de işe koşmakta ve sosyal gerçeği tümevarımcı bir yöntemle ortaya koymaktadır. Bu seminer nitel araştırma da veri sürecini ele alırken bu sürecin nicel veri analizinden gerek amaç, gerekse yöntem açısından farklılaştığını da ortaya koyacaktır.

 

Doç. Dr. M. Sencer ÖZSEZER - sbulut@cu.edu.tr

1972 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Adana’da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimini bitirdikten sonra İngiltere’de Bristol Üniversitesinde İlköğretimde Psikolojik Hizmetler üzerine Yüksek Lisans ve Nottingham Üniversitesinde Öğretmen Eğitimi üzerine Doktora derecelerini tamamladı. 2004-2007 yılları arasında Çağdaş Drama Derneği bünyesinde Drama Liderliği Eğitimleri aldı. 1995 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi kadrosu ve Dr. Öğretim Üyeliği gibi farklı kadrolarda çalıştı. 2021 yılında Doçentlik ünvanını aldı. Halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları eğitim psikolojisi, öğretmen eğitimi, sınıf yönetimi ve nitel araştırmayı kapsamaktadır. Evli ve bir kız bir erkek iki çocuk annesidir.