Nitel Araştırmada Veri Toplama Yöntemleri: Görüşme

 

Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerine açıktır. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,FGSlc3LLm061VvKMk99CHw,yWxiUWrewEmhY8_9uzhseg,OWnfGMdBJkmrlRVMpOCf8Q?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Gözlem, görüşme ve doküman inceleme nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan başlıca veri toplama teknikleridir. Gözlem insanların belirli ortam ve durumlarda sergilediği davranışlara erişme ve inceleme fırsatı verirken görüşme insanların duygu ve düşüncelerini, yaşantılarını ve bunlara verdikleri anlamları anlamamızı ve bir bağlama yerleştirmemizi sağlamaktadır. Görüşme araştırmacı ile araştırmanın öznesi konumundaki kişi arasında belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştirilen karşılıklı sözel bir etkileşim sürecidir. Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmede insanların açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarla hikayelerini derinlemesine incelemek amaçlanmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşmede katılımcıların anlattığı hikayeleri dinlerken ve verdikleri yanıtları takip ederken soruların biçimleri, ifadeleri ve sıraları değişebilmektedir. Görüşmede amaç daha önce belirlenen bir hipotezi test etmek değil kişinin iç dünyasına girmek, olgulara ve sosyal gerçekliğe ilişkin görüş ve bakış açılarını anlamaktır. Görüşmede birincil amaç elde edilen bilgileri daha geniş gruplara ya da evrene genellemek değil kişilerin perspektifini anlamak olduğundan incelenen konu ve olgularda zengin bilgi ve yaşantısı olduğu düşünülen kişilerle derinlemesine görüşmeler yapmak önerilmektedir. Bu nedenle görüşme araştırmalarında amaçlı örneklem yöntemleri kullanılmakta ve görüşme yapılan kişilerin sayısı nispeten sınırlı olabilmektedir. Görüşmede temel araç araştırmacı olduğundan araştırmacının görüşme, sesli verileri yazıya aktarma ve analiz sürecini titizlikle yürütmesi geçerlik ve güvenirlik açısından en önemli unsurlardır. Analiz sürecinde araştırmacılar arası ve araştırmacının kendi içindeki tutarlılığa bakılması, verileri kodlama ve kategorileri oluşturma sırasında izlenen stratejilerin ve ulaşılan sonuçların sürekli gözden geçirilmesi, görüşme yanında başka veri toplama kaynaklarına başvurulmuş olması geçerlik ve güvenirlik için alınacak önlemler arasındadır.

 

Prof. Dr. Meral ATICI - matici@cu.edu.tr

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji bölümü, Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim dalı ve doktora eğitimini ise İngiltere’de Leicester Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlamıştır. 1987-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezinde psikolog olarak çalışan Atıcı, Ocak 1990 da ÇÜ Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamış; 2000 yılında Yard. Doç., 2009 yılında doçent ve 2015 yılında ise profesör olmuştur. Okulda ve sınıfta davranış yönetimi, çatışma çözme, psikolojik danışman eğitimi, psikolojik danışmanların mesleki gelişimi gibi konularda çoğunlukla nitel araştırmalar yürütmüş, gelişim psikolojisi, davranış yönetimi okulda travma gibi konularda kitap ve kitap bölümü yazarlığı yapmış, Kognitif Davranış Terapileri Eğitimi ve Süpervizyonunu, Kabul ve Karalılık Terapisi başlangıç ve Kaygı ve Depresyonda Kabul ve Karalılık Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır. Kendisi halen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.