Nitel Araştırma Desenleri ve Etnografik Yöntem

 

Üniversitemiz öğretim üye ve öğrencilerine açıktır. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,QVZZu1hoK06eY7Tp4QTyCA,tvwwFARWFUKhNcWMXdH4QA,obHFHlSb00qG0k0zQI_SCg?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

İlk elden, deneyime dayalı olarak belirlenen bir konu ya da sorun hakkında zengin ve ayrıntılı bilgi edinmek ya da araştırılan konunun nasıl anlamlandırıldığını anlamak amacıyla nitel araştırma yürütülmektedir. Böylesi bir bilgi edinme süreci, nicel paradigma ile karşılaştırıldığında nispeten küçük ama odaklanmış bir örneklem ya da katılımcı grubu ile mümkün olabilir; çünkü verileri toplamak oldukça zaman alıcıdır. Nitel bulgular, verilerin niceliği ile değil derinliğiyle ilgilidir. Nitel araştırma deseni ise, böylesi bir yöntemin tutarlı ve bütüncül inşa edilebilmesi ile ilgilenir. Bu seminerde öncelikle etnografik çalışma, fenomenolojik yaklaşım, gömülü kuram ve örnek-olay çalışması gibi nitel araştırma desenlerinden söz edilecek, ardından etnografik desen ayrıntılı olarak irdelenecektir. Bu doğrultuda, araştırmayı operasyonelleştirme, örneklem oluşturma, veri toplama ve veri analizi aşamaları sahada yürütülen göç çalışmaları ve sinema tarihi araştırmalarından örneklerle aktarılacaktır.

 

Doç. Dr. Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL

2016’dan bu yana Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ise Anadolu Üniversitesi Basım-Yayımcılık Programı’ndan aldı. Doktora derecesini Anadolu Üniversitesi İletişim Program’ında, Türkiye’den ABD’ye göç edenlerin gündelik yaşamlarında medya uygulamalarını incelediği etnografik araştırma ile 2008 yılında tamamladı. Doktorasını tamamladıktan sonra Doğuş ve Koç Üniversitelerinde çalıştı. Akademik ilgi alanları arasında iletişim ve medya etnografisi; görsel kültür ve metodolojiler; göç ve hareketlilik çalışmaları ile yerel sinema tarihi bulunmaktadır. Halen, University of London, TUDelft’den Nishat Awan’la birlikte sınır-uzamının haritalanması ve görselleştirilmesi konusunda Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı tarafından desteklenen “Topological Atlas: Mappıng Contemporary Borderscapes” projesini eş-araştırmacı olarak yürütmektedir. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yöneticilik görevini sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. Aydın ÇAM

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğretim üyesidir. Halen Çukurova Üniversitesi’nde Sinema Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi – Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İletişim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılında, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Medya ve İletişim Çalışmaları Programı'nda, Nilgün Tutal Cheviron danışmanlığında yazdığı “Derviş Zaim: Bir Mekân Sineması’na Doğru” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Çalışmaları Yeni Sinema Tarihi, Çukurova sinema tarihi, sinema ve hareketlilik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Son dönemde kırsalda seyyar sinema deneyimi, yerel filmler ve Adana sinema tarihinin haritalanması üzerine çalışmaktadır. Tüm bunlarla beraber, sinemasal mekânlar, mekân deneyimleri ve sinemasal mekânların haritalanması gibi, sinema ve mekân ilişkileriyle de ilgilenmektedir. Ayrıca AB tarafından desteklenen ve ortakları arasında Ghent Üniversitesi ile Antwerp Üniversitesi de bulunan “Adana Sinema Mirası” projesinin koordinatörüdür.