Eski Türk Devletlerinde Ailede Karar Mekanizmalarında Kadının Rolü

 

 

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,S0Z7cAU2sE65XnUTItx4Rg,3luqd3_sEUmLELHb0YNT4Q,wJIjSCXwjEqv7qfDG4FBIA?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Aile tarihte var olan insan topluluklarından itibaren bugüne kadar varlığını devam ettiren ve toplumsal yapıyı oluşturan en temel kurumdur. İnsanlık tarihi kadar geçmişi olan köklü bir yapıya sahiptir. Her toplumun kendine özgü bir aile yapısı vardır. Tarihin en kadim milletlerinden olan Türklerdeki aile kan akrabalığına dayanmaktaydı. Türk toplumunun oluşum çizgisinin başlangıcı olan aile Türklerin hayat kaynağı olmuştur.  Pederi aile tipine mensup olan Türklerde özel mülkiyetin olması ve aile içerisinde kadının hür olması diğer milletlerde olmayan bir özellik olmuştur. İslam Öncesi Türk devletlerindeki ailede kadının özgür olması, toplum içinde varlığını hissettirmesi, sosyal olması ve ailede erkeğe yakın bir konumda bulunması aile içinde karar mekanizmasındaki rolünü oldukça yükseltmiştir. Bu sebeptendir ki Türklerde kadın hem ev içinde hem de sosyal, siyasi ve ekonomik hayatta kararlara etkili bir biçimde katılmıştır. Aile yapısı bu anlamda aile içi karar verme süreçlerini de etkilemektedir. İslam Öncesi Türk devletlerinde kadın erkeğinin vefalı arkadaşı olurken, çocuklarının da saygı değer anası olmuştur. İslam Öncesi Türk devletlerinde kadının statüsünü etkileyen faktörlerin başında dürüstlüğü, iffetli ve çalışkan oluşu, eşine sadakati, ailesine ve evine muhabbeti, merhameti, kocasına sevgisi gelmektedir. Çalışmamızda İslam Öncesi Türk devletlerinde ki aile içerisinde karar mekanizmalarından olan kadının statüsünü belirleyen faktörler üzerinde durmaya çalışacağız. Türklerde kadının statüsünü belirleyen pek çok faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin başında kadının evlenme şekli, çocuk sahibi olması, güzelliği, zenginliği, asaleti, merhameti, çeyizi (kalın), kahramanlığı ve dini inancını göz önünde bulundurarak anlatmaya çalışacağız. Tüm bunların yanı sıra Türklerdeki aile yapısı içerisinde erkekle kadın arasındaki iş bölümü ve rolleri, kadının kararlara katılımı üzerinde durulmuştur. 

 

 

Doç. Dr. Mehibe ŞAHBAZ – msavas@cu.edu.tr

İlk ve orta öğrenimimi Adana'da tamamladım. Gaziantep Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümünü bitirdim. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldum.

Gazi Üniversitesi Yakınçağ Tarihi Anabilim dalında yüksek lisans yaptım.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi Anabilim dalında doktoramı tamamladım.

2019’dan itibaren Çukurova Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihinde görev yapmaktayım.