Michelangelo ve Leonardo Da Vinci’nin Başyapıtlarında Gizlenmiş Anatomik Yansımalar

 


Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,b2HOltcHZU2MenzCaFqxNQ,mM58MyOF1kiV5pH3W_vqOA,JNBwhTXQqkGkb94Zv52IKQ?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Bu konuşmada, Michelangelo ve Leonardo da Vinci’nin yaşamları, insan anatomisine merakları ve sanatta anatomiyi büyüleyici bir şekilde kullanmaları irdelenmiştir. Bu iki büyük dehanın eserlerinde gizlenmiş olan ve konuşmacı tarafından derlenmiş insan anatomisinin yansımaları analiz edilmiştir.

Rönesans süresince, insan anatomisi konusunda çok sayıda çalışma yapılmasına yol açan sanat eseri, bilimsel ve tıbbi eser ortaya konmuştur. Rönesans ustalarını mesleklerine göre sınıflandırmak veya ayırmak, çoğu birden fazla işi mükemmel bir şekilde yaptıkları için, (heykeltıraş, mimar, şair, ressam ve üstat anatomist Michelangelo Bounarroti (1475 –1564) ile sanatçı, bilim adamı, mucit, vizyoner, filozof ve tüm zamanların en büyük anatomisti Leonardo da Vinci (1452–1519)’de olduğu gibi) çok güçtür. Hem Michelangelo hem de Leonardo heykel ve resimde perspektiflerini genişletmek üzere çok sayıda kadavra diseksiyonu yapmıştır. Michelangelo, sayısız anatomi eskizlerini ve notlarını yok ettiği için, kadavra diseksiyonlarından elde ettiği ayrıntılı çizimleri yayımlamamıştır. Leonardo ise, ayrıntılı anatomi bilgisini sayısız şekiller ve notlarla belgelemiştir.

Michelangelo ve Leonardo Floransa’da devamlı bulundukları iki yıl boyunca birçok kez görüşmüştür. İki usta, bilim ve sanat arasındaki sürekli diyalog idealini somutlaştırmıştır. Derin anatomi bilgilerini başyapıtlarında da gerçekçi ve sembolik bir biçimde yansıtmışlardır. Bu eserlerden en tanınmışları Michelangelo’nun “Adem’in Yaratılışı”, “Aydınlık ve Karanlığın Ayrılması” ve “Davut Heykeli” ile Leonardo’nun "Kayalıkların Bakiresi", “Mona Lisa”, “Son Yemek” ve "Vitruvian Man"idir. Özellikle Michelangelo’nun eserlerinde anatomik yapıların gizlenmiş şekilde yansıtıldığının saptanması ilginç bir varsayım olarak görülebilir, ancak bir anatomist gözüyle bunların gerçek anatomi piyesleri olduğu da kaçınılmaz bir gerçektir. 

Anahtar Kelimeler: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Anatomi, Rönesans ve Anatomi

 

 

Prof. Dr. Behice DURGUN – bdurgun@cu.edu.tr

1980 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında asistan olarak çalışmaya başladı. Aynı anabilim dalında; 1985 yılında Yüksek Lisans, 1988 yılında Doktora derecesini aldı. 1989 yılında yardımcı doçent olarak atandı. 1991 yılında İskoçya’da Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında “Mercapotoetanol-formaldehitin protein retensiyonuna etkisi” konulu projesiyle, doktora sonrası çalışmasını tamamladı. 1995 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör unvanını aldı. 2002 yılında Köln Spor Üniversitesi Biyomekanik Laboratuvarında incelemeler ve çalışmalarda bulundu. Halen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında çalışmakta, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri, Spor Bilimleri Fakültesi ile Fen Bilimleri Enstitüsünde de dersler vermektedir.  Başlıca çalışma konuları; doku ve organların plastinasyonu, hızlı fiksasyonun makroskopik dokulara ve proteinlerin moleküler yapısına etkisi, anatomi, nöroanatomi, spor anatomisi, antropometrik ve biyomekanik modelleme, ergonomi, İSG ve tam otomasyon sistemlerinin tasarımıdır. Çoğunluğu SCI indekslerde yer alan 135’i aşkın yayını, anatomi, spor bilimleri, ergonomi ve yapay zeka konusunda üçü uluslararası kitap bölümü olmak üzere sekiz adet kitabı ve 21 adet kitap bölümü çevirisi vardır. Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, Tıp Eğitimi Derneği, Spor Bilimleri Derneği, Türk Ergonomi Derneği, British Association of Clinical Anatomists (BACA), International Brain Research Organization (IBRO), Federation of European Neuroscience Societies ve New York Academy of Sciences üyesidir. International Reviewers Panel’ in üyesi olup, SCI ile uluslararası ve ulusal diğer indekslerde yer alan çok sayıda dergide editörlük, Editörler Kurulu Üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Anatomi, tıp eğitimi, romatoloji, ortopedi, biyomekanik, insan kaynaklarının geliştirilmesi, güzel sanatlar, sürdürülebilirlik, malzeme bilimi, ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, sistem mühendisliği, yapay zeka ve translasyonel tıp konularında uluslararası ve ulusal kongrelere onur konuşmacısı olarak davet edilmiştir. Yedi adet ulusal, 12 adet uluslararası ödülü bulunmaktadır. Ayrıca “2016 Biotechnology Award  (Global Pharma and Healthcare)”,  “Healthcare & Life Sciences Awards 2017 (Corporate LiveWire) ve “2018 Professor of the Year Award in Basic Medical Sciences” Temel Tıp Bilimlerinde Yılın Profesörü (Artificial Intelligent AI Global Media and Global Pharma and Healthcare)” ödüllerini almıştır. Bir erkek çocuğu annesidir.