Günümüz ve Gelecek Bağlamında Öğretmenlik ve Öğretmen Yetiştirme Programlarına Bir Bakış

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Katılım için kayıt olmak gereklidir. Kayıt için aşağıdaki linke tıklayıp Üniversitemiz Teams hesabınızla oturum açınız. Kaydolduktan sonra seminer gün ve saatinde aynı linke tıklayarak Teams üzerinden toplantıya katılabilirsiniz:

https://teams.microsoft.com/registration/c_heLp7NzEaLirfkYMfVeA,wSqczncEFE-tKYPvZrQJsg,EjG1VABUWEqaGzLuwms2TA,RTWdtzF8YEeoIHm72PAlOw,ekwanIVxcka7YaHUvcv7pA,5G9a9gX1NkKhQDkfMwY9xQ?mode=read&tenantId=2e5ef873-cd9e-46cc-8b8a-b7e460c7d578

Kayıt ve katılım işlemleri hakkında detaylı bilgi almak için "Kayıt ve Katılım Sunusunu" inceleyebilirsiniz.

 

Özet:

Bu sunumda, günümüz ve gelecek bağlamında öğretmenlik mesleği ile öğretmen yetiştirme programları tartışılacaktır. Sunum üç tema etrafında gerçekleştirilecektir. Birinci tema olan “Öğretmenlik mesleği” kapsamında; eğitim, öğretim ve öğretmenle ilgili kısa bir giriş yapıldıktan sonra, öğretmenlik mesleğiyle ilgili mevcut duruma yönelik bazı bilgiler verilecek ve öğretmenlik mesleğine yönelik güncel gelişmelere değinilecektir.  Bu doğrultuda; Pandemi sonrasında öğretmenlik, uzaktan eğitim, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, öğretmenlik meslek kanunu, kariyer basamakları sınavı ve dijitalleşme ve öğretim başlıkları ele alınacaktır.  Sunumdaki ikinci tema “Öğretmen yetiştirme programları”dır. Bu başlık altında eğitim fakültesi öğretim programlarına değinilecek ve bu konudaki mevcut durum tartışılacaktır. “ Geleceğin Eğitimi”nin tartışılacağı üçüncü temada ise; Avrupa yeterlikler çerçevesi, 21.yy becerilerinin öğretimi, OECD’nin eğitimin geleceğine yönelik çalışmalarına değinilecek ve bu bağlamda geleceğin öğretmenine yönelik bazı öneriler getirilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Eğitim ve öğretim, Öğretmenlik mesleği, Öğretmen yetiştirme, Geleceğin eğitimi.

 

 

Doç. Dr. Memet KARAKUŞ

Doç. Dr. Memet KARAKUŞ, Lisans eğitimini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Tamamladı.  Yüksek lisans ve doktorasını Çukurova Üniversitesinde Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) Anabilim dalında yaptı. Milli Eğitim Bakanlığında 4 yıl öğretmen olarak çalıştı. 1999 yılında Araştırma görevlisi olarak başladığı Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi EPÖ anabilim dalında, halen öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2013 yılında Amerika’da İndiana Üniversitesi Eğitim Fakültesinde (3 ay) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Lisans düzeyinde; eğitim, öğretim ve ölçme değerlendirmeye yönelik dersler vermektedir. Lisansüstü düzeyde; program geliştirme, öğretim ve program değerlendirmeye yönelik dersler vermektedir. Eğitim programları ve öğretim, disiplinlerarası eğitim, program değerlendirme ve eğitimde yaratıcı düşünme becerileri konusunda araştırmalar yapmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Derneği ile Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.