Ontoloji, Muhteva ve Kategori Analizi

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Seminer Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da (Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Zemin Kat) gerçekleştirilecek olup katılım için kayıt gerekli değildir.

 

Özet:

Bir şeyin özü esası anlamı nedir sorusu, aslında bir kavram oluşumundan faktör analizinde ortaklık taşıyan boyutun nasıl adlandırılacağına kadar "muhteva" ile yani o şeyin belirleyici özellikleri veya öne çıkan özellikleriyle ilgili bulunmaktadır. Bir şeyin, olgu veya olayın, bunun neden ve niçinlerinin kalıcı veya ortak özellikleri genel olarak "kategori" olarak adlandırılabilir. Felsefe de bilimler de varolanın varolmasını veya öyle olmasını sağlayan bu muhteva ve şartları bulmaya, hakikate-gerçekliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Bu seminerde ontolojik ve metodolojik boyutları dikkate alınarak hem nicel hem nitel araştırmada "kategori" ve "kategori analizi"nin önemi ve olası yol yordamları tartışılacaktır. 

 

 

Prof. Dr. Adnan GÜMÜŞ

Ziraat Teknisyeni, Sosyolog, Eğitimci. Düzce doğumlu olup ilkokulu (1975) ve ortaokulu (1978) Düzce’de, liseyi Bursa Tarım Meslek Lisesinde (1982), sosyoloji lisansını A.Ü. DTCF’de (1986), yüksek lisansını Çukurova Üniversitesinde (1989), doktorasını Viyana Üniversitesinde (1995) tamamlamış, 1999’da doçent olmuş, 2005’te profesörlüğe atanmıştır. Dokuz ay Gürün Lisesinde (Sivas) Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış olup 1987'den beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında çalışmaktadır.

 

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte “Din Milliyetçilik ve Otoriteryenizm” (1999), “Sıkıştırılmış Okullar” (2004), “İnşaat Mühendisleri” (2008), “Üniversitelerde Bologna Süreci Ne Getiriyor?” (2011) gibi biri Rusça 8 kitabı; Almancadan 2 çeviri kitabı (P. Mayring “Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş”, Horkheimer ve Adorno “Sosyolojik Açılımlar”); dokuzu Almanca, ikisi İngilizce yüzden fazla kitap bölümü, makale veya bildirisi; kırsal yapı, çevre sorunları, göç, sığınma ve bütünleşme süreçleri, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite üzerine çeşitli rapor ve Türkiye taramaları bulunmaktadır.

 

ÖES-Öğretim Elemanları Sendikası Adana Şubesi ve Adana Sokak Çocukları Derneği kurucu üyeliğinde bulunmuştur. Adana Kent Konseyinde “Eğitim Komisyonu Başkanlığı” yürütmüştür. Biri yerel biri ulusal televizyon olmak üzere 7 yıl televizyon programları da yapmış olup 2012 yılından bu yana ulusal bir gazetede haftalık köşe de yazmaktadır.