Nitel Araştırmaların Nedeni ve Nasılı

 

Üniversitemiz öğretim üye, öğrenci ve idari personeline açıktır. Katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Seminer Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da (Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Zemin Kat) gerçekleştirilecek olup katılım için kayıt gerekli değildir.

 

Özet:

Nitel araştırma, aslında bütün bilim insanlarının sorduğu bazı soruları daha net bir şekilde sorgulamakta ve bu sorulara pozitivist-postpozitivist geleneğinden gelen araştırmacılara göre daha farklı cevaplar sunmaktadır. Bu sorular; gerçeğin doğası (ontoloji), bilginin doğası (epistemoloji) ve bilgiye ulaşma yolları (metodoloji) gibi konulara odaklanmaktadır. Nitel araştırmaların bu konularda nicel araştırmalardan ayrılan cevapları hem nitel araştırmaların bilime sundukları katkıyı belirlemekte hem de nitel araştırmaların bilgi üretme sürecini tanımlamaktadır. Bu seminer, karşılaştırmalı bir bakış açısı ile nitel araştırmayı nicel araştırmadan ayıran unsurları ortaya koymakta ve bu farkların nitel araştırmaları nasıl şekillendirdiğini tartışmaktadır. 

 

 

Doç. Dr. Mustafa YAŞAR – myasar@cu.edu.tr

1974 yılında Adana’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Adana’da okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve Doktorayı Okul Öncesi bölümünde The Ohio State Üniversitesi’nde yaptı. 2008-2013 yılları arasında Weinheim Aile Terapisi Enstitüsü’nden Aile Terapisi eğitimi aldı.  2006 yılından beri Çukurova Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik ilgi alanlarını özellikle Sosyokültürel Teori olmak üzere eğitim psikolojisi, aile çalışmaları, kişiler arası iletişim, sınıf yönetimi ve eğitimde kültürel çalışmalar oluşturmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.