Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Muzaffer İzgü'nün Roman ve Öykülerinde Adana


Özgün MAZMAN  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   24.10.2002
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Bedri AYDOĞAN


Görüntülenme Sayısı: 5739
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Bu çalışma “Muzaffer İzgü’nün Roman ve Öykülerinde Adana’nın Yansıması” nı incelemektedir.Çalışma Adana’nın ve Muzaffer İzgü’nün kısa bir tanıtımı ile başlamaktadır. Çalışmanın Adana’nın çeşitli açılardan tanıtılmasına ve İzgü’nün Adana’sını daha iyi anlamamıza yardımcı olacağı düşünülmektedir.
1933 yılında Adana’da doğan yazar, yoksullukla geçen bir çocukluğun ardından Diyarbakır İlköğretmen okulunu bitirip öğretmenlikten emekli olmuştur. Roman, öykü, tiyatro, radyo oyunu ve çocuk kitapları türlerinde yapıtlar veren yazar edebi yaşamına Aydın’daki Hüraydın gazetesinde 1959 yılında küçük öyküler ve röportajlarla başlamıştır. İlk kitabı 1970 yılında basılan Gecekondu adlı öykü kitabıdır.
Adanalı olan yazar Adana’yı birçok yönüyle yapıtlarına yansıtmış ve kimi yapıtlarında Adana’yı mekan olarak almıştır. Adana’nın mekan olarak seçildiği, Zıkkımın Kökü, İt Adası, İlyas Efendi ve Dilber romanları ile Gecekondu adlı uzun öyküde Adana doğrudan görülmektedir.Çok sayıdaki öykü kitabında Adana’yı çeşitli açılardan yansıtan öyküler oldukça sınırlıdır.
Bu çalışmada Muzaffer İzgü’nün roman ve öykülerinde Adana ekonomik ve sosyal yönden olmak üzere iki başlık altında incelenmiştir. Yazar Adana’yı mekan olarak seçen yapıtlarında genellikle emekçileri, geçim sıkıntısı içindeki insanları,işçileri, işsizleri, gecekondu insanını işlemiştir. Çalışma yaşamları ve üretim ilişkilerine göre kahramanlar sosyal ve güncel yaşamları açısından daha derinlemesine ele alınmıştır.
Adana’nın yetiştirdiği değerli sanatçılardan biri olan İzgü, mizaha ve toplumsal bilincin oluşturulmasına , toplumsal eleştiriye daha çok önem vermiş ,kimi yerlerde Adana’yı bir mekan işlevi ile sınırlayıp fon olarak kullanmış, kimi yerlerde ise bölge yaşamını, kültürünü canlı bir biçimde sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Muzaffer İzgü, İzgü, Adana, Roman, Öykü


Abstract

Adana In Novel and Tales Of Muzaffer İzgü


This work investigates the “Reflections of Adana in the novels and tales of Muzaffer İzgü”. The short presentation of Adana and Muzaffer İzgü is given in the introduction. The thesis will assist to present Adana in different aspects and aims to introduce Muzaffer İzgü’s Adana.
The author is born in Adana in 1933 and after having poverty in his childhood, he extended Diyarbakır primary teacher education school and retired as a teacher.
The author produced novels, tales, theatre, radio plays and books for children and continued his literature life later in Hüraydın newspaper in Aydın province in 1959 with short tales and interviews. His first book published in 1970 is “Gecekondu”.
As on Adana citizen, he reflected many aspects of Adana in his literature pieces and has chosen directly Adana in his many books, such as Zıkkımın Kökü, İt Adası, İlyas Efendi and Dilber novels and his long tale named Gecekondu.
In this thesis, Adana has been investigated in two main headlines namely economics and social aspects in Muzaffer İzgü’s novel and tales. The author who has chosen Adana in most of his pieces introduced usually the works, the people in poverty, unemployed and getto life. The characters has been regarded in details according to their work life and production relation.
İzgü, being one of the prominent authors originating from Adana, has given importance to humour and the formation of social consciousness and criticism. In some cases, he has used Adana only as a background and in some, he has vividly introduced the life style of the region with its creature.

Key Words: Muzaffer İzgü, İzgü, Adana, Novel, Tale

 72 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics