Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Necati Bey Divanı`nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi


Aydın KIRMAN  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   20.09.1996
Danışman: Doç.Dr.Mehmet ÖZMEN


Görüntülenme Sayısı: 4177
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

xv. yüzyılın ikinci yarısında, Anadolu sahasında yetişen şairlerin, en
büyüklerinden biri sayılan Necati Bey'in, Divanı'ndaki ilk yüz gazeli üzerinde
yaptığımız dil çalışmasının amacı; benzetme sanatlarının, dil bakımından hangi ifade özelliklerini gösterdiği problemine, cevap aramaktır.
Benzetme sanatlarının kelime, kelime grubu ve nihayet cümlede, hangi söz dizimi özellikleri gösterdiği; dahası bu sanatlardan, örnek olarak; teşbihi
meydana getiren unsurların, gerek kelime gruplan, gerekse cümle içinde
serpiştirilmiş bir şekilde kullanılması.
sunuluşuyla ilgili çatının. nasıl olacağına dair bir kararsızlığın doğmasına sebep olmuştur.
Necati Bey Divanı üzerinde, Divan'ın tenkitH basımı (TARLAN, NBO) ve
tahlili monografı (ÇAVUŞOGLU, NBOT) dışında dil çalışması olarak Türkiyat Enstitüsü Kütüphanesi'nin tezler bölümünde iki bitinne çalışması, (mesela
Necati Beğ Divanı üzerinde bir gramer çalışması: Necati Kuzudişli. 1965. no. 688 ve Necati Beğ Divanı-İndeks: Nazmi Kırali, 1972, no. 1246 gibi çalışmalar)
muhtevaları gereği bizim için ancak dolaylı olarak malzeme olabilirdi. Bu konuda, merakımızı giderecek. meselemize ışık tutacak örnek bir çalışmanın
olmayışı. bizi oldukça zorlamış. malzemenin başlangıçta bir parça kannaşık düzene sürükleyici özelliği, zaman zaman yöntem arayışlanna sebep olmuştur.
Bu durumun meseleye bu şekilde yaklaşmada ilk olmaktan kaynaklandığı
açıktır. Benzetme sanatlannın. dil bakınundan inceı~çabasına giriştlgimiz
bu çalışmada; bu sanatların, unsurlarına göre değişkenlik gösteren çeşitleriyle
birlikte; kelime, kelime grupları ve cümle seviyesinde nasıl özellikler gösterdiği probleminin peşine düşerken, aslında doğal olarak hiç bilinmeyen bir şeyi keşfe çıkmayı elbette düşünemezdik. Teşbihin. istiareye belagat bakımından

 33 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics