Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Bankacılık Sektörü ve Ekonomik Kalkınma


Mehmet TAT  /   İKTİSAT
Y.Lisans   /   05.05.2003
Danışman: Prof. Dr. Nejat ERK


Görüntülenme Sayısı: 4782
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET


Bu çalışmada Türkiye'deki bankacılık sisteminin gelişimi ve verimliliği (1980-1997) incelenmiştir.
Türk bankacılığının gelişimi Osmanlı döneminde bankacılık ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere ele alınmıştır. Bu ülkenin kurumsal ve tarihi gelişmesinin sonucudur.
Mali Sistemler bazı kıstaslara göre sınıflandırılmıştır. Ülkemizde krediye dayalı genel bankacılığın egemen olduğu saptanmıştır.
Bankacılık sektörünün piyasa yapısı piyasadaki firma sayısı; firmaların piyasaya giriş-çıkışları ile ilgili kısıtlamaların derecesi ve ürünün homojen olup olmadığı açısından değerlendirilmiştir. Birkaç b~nkanın fiyat dışı rekabet yoluyla piyasanın önemli bir kesimine egemen olması nedeniyle piyasada oligopol nitelikler tespit edilmiştir.
Çalışmanın değerlendirilmesine göre değerlendirme döneminde pozitif reel .faiz politikasına geçilmesiyle birlikte mevduat maliyetinin artmasından sonra şube bankacılığı önemini kaybetmiştir.
Türk bankacılık sisteminin mevduat toplamak kredi vermek şeklinde belirlenen niteliği 1980-1997 döneminde değişmeye başlamış mevduat bankası kredilerinin payı düşerken iştirak ve sabit değerler en yüksek artış gösteren kalemler olmuşlardır.
İzlenen, son yıllarda bankacılıkta verimlilik ve kar, artışı sağlanmıştır. Bankacılık sektöründe reel büyüme gözlenmiştir. Milli ekonomi istikralı büyüme ve kalkınmayı gerçekleştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık sektörü, gelişimi, verimliliği, büyüme.ABSTRACT

THE PRODUCTIVITY AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM IN TURKEY

The productivity and development of the banking system in Turkey (1980-1997) has been examined in this study.
The progress of banking in Turkey has been examined in two ways; banking in the Osmanian period and the republic period. This is e result of the historical and institutional progress of this eountry.
The finaneial systems have been classified upon some eriterions. It has been determined that credit dependent general banking in our country is dominant.
The marketing construction, number of companies of the banking system has been valued concerning the limiting grade entrance and exi t of the companies into to market and if produets are homogen or not. Because of the dominanee of a few
banks on the important part of the market by the way of price exterior competi tion oligopol quali ties in the market have been fixed.
Upon the value of the study branch banking has lost of value because of the inerease of bank deposits eosts passing over to positive real interest politics at the time of value.
The determined characteristic of the Turkish banking system to give a loon of money and to collectbank deposits has begun to change between 1980 and 1997. While the partion of deposits bank credits have shown the highest increase.
Producti vi ty and profi t increase in banking have been provide in the last years; Real growing in the banking system has been observed. The national economy is realizing stable progress and advance.
The key words : Banking sector, progress, productivity
Development.

 43 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics