Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


İşletmelerde Kriz Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü Üzerine Bir Araştırma


Murat TÜRK  /   İŞLETME
Y.Lisans   /   08.08.1995
Danışman: Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN


Görüntülenme Sayısı: 4754
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet
Açık sistem olarak işletmelerin, amaçlarını gerçekleştirebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri, içinde bulundukları çevreye uyum sağlamalarına bağlıdır. Ayrıca, işletmelerin faaliyette bulundukları çevrede sürekli değişmektedir. Özellikle son yıllarda, Türkiye’de yaşanan belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar, işletmelerin krizle karşılaşma ihtimallerinin artmasına ve dolayısıyla işletmelerin zor durumda kalmasına neden olmuştur. Bu gelişmelerde, krizi önleme ve krizle mücadele etme çalışmalarının önemini, gün ışığına çıkarmıştır.
Bunun yanında, yaşanan çeşitli krizlerde, özellikle stratejik yönetim alanında, yeni yönetim teknikleri ve kavramlarının gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada da, son yıllarda adı sık sık duyulmaya başlayan ve işletme yöneticileri tarafından, krizlerin önlenmesinde veya karşılaşıldığında başarıya dönüştürülmesinde kullanılmaya başlayan, yeni bir yönetim anlayışı olan, kriz yönetimi konusu araştırılmıştır.
Yapılan çalışmada, öncelikle krizlerin özellikleri ve krize neden olan etmenler, genel olarak ele alınmıştır. Daha sonra da, kriz yönetimi konusunda genel bilgiler verilmiş ve yöneticilerin kriz dönemlerinde kullanabilecekleri kriz yönetimi yaklaşımları ele alınmıştır.
Ayrıca, bu çalışmanın son bölümünde, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu kapsayan, ankete dayalı bir araştırma yer almaktadır. Bu araştırma sonucu, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile işletmelerin kriz yönetimi sorunları tesbit edilerek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.Abstract

Crisis Management Related Problems of Businesses and a Research on The Solutions of These Problems

As open systems, the abilities of the businesses to realize their goals and to survive depends on their adopting themselves to the environment in which they operate. The environment in which the businesses operate is continuosly chancing. Especially in the recent years the uncertainities and economic fluctuations in Turkey have led to and increase in the probability of businesses’ facing with crisis and therefore led to their being in difficulty. And these events above, have highlighted the essence of the studies of preventing crisis and challenging with crisis.

Besides, various crisis, especially in the area of strategic management have led to the requirement of new management techniques and concepts. In this study as a new management approach which has become to be known and to be used by managers to prevent the crisis or to convert it into success, crisis management subject has been examined.

In the study made, firstly the characteristics of crisis and the factors leading to crisis have generally been examined. And then, general information has been given about crisis management and crisis management approaches that the managers can use in crisis periods have been examined.

Also, in the last chapter of this study, a research based on a questionnaire covering the largest 500 industrial institutions is taking place. With the result of this study, evaluating the results obtained the crisis management problems of businesses have been determined and proposals oriented to the solution of these problems have been developed.

 42 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics