Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Kurum Kültürü ve Liderlik : Kurum Kültürüne Uygun Etkin Lider Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Tamer KILIÇ  /   İŞLETME
Doktora   /   18.04.2003
Danışman: Prof.Dr.Hüseyin ÖZGEN


Görüntülenme Sayısı: 4323
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Anket ve sayısalolmayan veri toplama yöntemleri kullanılarak Türkiye'deki büyük bir kamu kuruluşunda yürütülen bu çalışmada, kurum kültürü ve etkin lider davranışları ile, aralarındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Sayısal verilerin analizi sonucunda; kurum kültürünün liderler gözündeki mevcut ve arzulanan durumları ile kuruma özgü etkin lider davranışları ortaya konulmaktadır. Araştırma sonuçları, güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kururnda genelolarak, liderlerin; yüksek değere sahip kurum/grup odaklı toplumculuk ve toplum odaklı toplumculuk boyutlarına ilişkin uygulamalarda negatif; düşük değere sahip gelecek odaklılık, insan odaklılık ve performans odaklılık boyutlarına ilişkin uygulamalarda ise pozitif yönde değişiklikler istediğini ortaya koymaktadır. Kurum kültürünün -güç mesafesi ve girişkenlik hariç- diğer boyutları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler görülmektedir. Arzulanan kültür boyutlarından gelecek odaklılık, insan odaklılık, performans odaklılık, toplum odaklı toplumculuk ve grup/kurum odaklı toplumculuk boyutları ile lider özelliklerinden "olumlu lider davranışları"olarak tespit edilenler arasında anlamlı ve pozitif; "olumsuz lider davranışları" ile ise negatif ilişkiler görülmektedir. Kururnda etkin olabilecek liderlik özellikleri, ikisi temelolmak üzere dokuz. faktör altında toplanmaktadır. Bunlardan "takım odaklı, dinamik, vizyon sahibi ve dürüst" !iderler ile "düzenli, cesaretlendirid, birleştirici ve sakin" olanların kururnda daha "etkin lider" olabileceği anlaşılmaktadır. Araştırma sonucunda; "kurumsal uygulamalarda değişiklik gereken alanlar" ile kurumun lider eğitim programlarına dahil edilebilecek "etkin lider davranışları" ortaya konulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür,kurum kültürü, etkin, liderlik, lider davranışları, GLOBE, kamu kuruluşu, liderlik özellikleri.


ABSTRACT

ORGANIZATIONAL CUL TURE AND LEADERSHIP
A STUDY OF INVESTIGATING THE EFFECTIVE LEADER BEHAVIORS SUITABLE TO THE ORGANIZATIONAL CUL TURE

Considering the effects of organizational culture on leader's attributes in an organization and using quantitative and qualitative methods of analysis, the study investigates organizational culture, organizational leadership and the relationships between organizational culture and leadership in a big Turkish public organization. The analysis of quantitative data reveals the opinions' of leaders about organizational "as is" and "should be" cultures, and effective leader behaviors peculiar to organizations. In general, the results indicate that power distance, uncertainty avoidance, group-based collectivism (Collectivism-I) and society-based collectivism (Collectivism-II) are high, but future orientation, performance orientation and humane orientation are low in this particular organization. The results also show that the leaders of this public organization expect that changes about applications resulting from cultural dimensions concerning Collectivism-I and Collectivism-II should be reduced, and that changes in applications about future orientation, performance orientation and humane orientation should be enhanced. lt has been found that there is a positive and significant correlation between all cultural dimensions of this'organization except power distance and assertiveness. Some cultural dimensions have been seen to have a positive and significant correlation with "positive leader behaviors", and negative and significant cerrelation with "negative leader behaviorso" Effective leader behaviors befitting this organization come under nine factors, two of which ceme to the foreground: one profile of leadership is "team-oriented, dynanıic, visionary, honest" and the other is "systematic, encouraging, unifying,calm"o This study also reveals "the areas in which modifications are required in organizational applications" and "the effective leader behaviors" that must be integrated into the leader development program of the organization,
Keywords: Culture, organizational culture, effective, leadership, leader behaviors, GLOBE, public organization, leadership attributes.

 72 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics