Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


İşletmelerde Yönetim Aracı Olarak Kar Planlaması ve Kontrolü Uygulamalrında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Zeynep TÜRK  /   İŞLETME
Doktora   /   29.12.1999
Danışman: Prof. Dr. A. Kadir TUAN


Görüntülenme Sayısı: 3255
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

İşletmeler özellikle sürekli değişen bir ortamda faaliyetlerini sürdürmek ve başarılı olmak için faaliyetlerini planlamak zorunluğundadırlar. Temel amaç kâr elde etmek olduğu için Kâr Planlaması ve Kontrolü en önemli yönetim aracıdır. Kâr Planlaması ve Kontrolü, bir çok tekniği ve yaklaşımı içeren oldukça karmaşık bir süreçtir.
Bu çalışmanın temel konusunu Kâr Planlaması ve Kontrolü oluşturmaktadır. Çalışmada Kâr Planlaması ve Kontrolü çerçevesinde; Kâr Planlaması ve Kontrolü kavramı ve süreci, Kâr Planlaması ve Kontrolü’nde yararlanılan teknik ve anlayışlar, bütçeler ve modern bütçeleme yaklaşımları incelenmiştir. Bunlara ek olarak Kâr Planlaması ve Kontrolü’nün aşamaları ayrıntıları ile açıklanmıştır.
Ayrıca, Çalışmada Türkiye‘nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan tekstil işletmelerini kapsayan ankete dayalı bir araştırma ve X işletmesinde Kâr Planlaması ve Kontrolü uygulamaları, örnek olay çalışması olarak yer almıştır. Bu araştırmaların sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ile işletmelerin Kâr Planlaması ve Kontrolü’ne ilişkin sorunları tespit edilerek, bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kâr Planlaması ve Kontrolü, İşletme Bütçeleri, Modern Bütçeleme Yaklaşımları.

Abstract

Problems Encountered In The Applıcatıon Of Profıt Plannıng And Control Whıch Is Employed As A Management Tool, And Some Proposals

The firms must plan their operations in order to survive and be successful in the changing conditions. Profit Planning and Control (PPC) is one of the most important management functions, because the basic goal of a firm is to make profit. The PPC concept that contains many techniques and approaches is a very complex process.
The basic subject in this study is Profit Planning and Control. In this frame, the following have been analyzed: PPC concepts, processes, the techniques, and approaches that are employed, budgets and modern budgeting techniques. In addition, the phases of Profit Planning process have been explained in a detailed way.
Also in this study, a research based on a questionnaire survey covering the Turkish textile firms which are among the largest 500, and a case study performed in a textile firm, X. Using the research findings, problems with regard to PPC have been determined and some proposals for the solutions developed.

Key Words: Profit Planning and Control, Master Budgets, Modern Budgeting Techniques.

 127 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics