Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


İşletmelerde Doğrusal Programlama İle Stok Kontrolü ve Bir Tekstil Sanayi İşletmesinde Uygulama


Mahmut TEKİN  /   İŞLETME
Doktora   /   13.11.1986
Danışman: Doç.Dr.Hüseyin ÖZGEN


Görüntülenme Sayısı: 3920
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Sanayi işletmeleri mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanmak durumundadırlar. İşletmelerde stoklar, kaynakların kullanımıyla yakından ilgili bulunmaktadır. Stok kontrolüyle kaynakların etkili bir şekilde kullanımı sağlanabilir.
Bu çalışmanın amacı, ülkemiz sanayinin en önemli sektörlerinden biri olan tekstil sanayi işletmelerinde, stok kontrolü etkin kapasite ve kaynak kullanımı ve en az maliyetle en kârlı mamul çeşitlerini tespit edecek stok modelleri geliştirerek ülkemiz işletmelerine stok kontrolü konusundaki kararlarında yardımcı olmaktır.
Bu amaç doğrultusunda Çukurova bölgesinde bulunan büyük bir tekstil sanayi işletmesinde uygulama yapılmıştır. Çalışma sırasında iplik tesisleri tüm yönleriyle incelenerek bir doğrusal programlama modeli kurulmuş ve uygulaması yapılmıştır.
İplik türlerinde stok kontrolü için kurulan doğrusal programlama modelinin çözümü, MPSX paket programı kullanılmak suretiyle yapılmıştır. Modelin uygulanması ve çözümü sonunda en çok kâr elde edilecek iplik türleri belirlenmiş bulunmaktadır. Ayrıca duyarlılık analizi yapılarak makinelerin boş kapasiteleri ve gölge fiyatları bulunarak model sonuçları değerlendirilmiştir.

 38 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics