Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Uhuvvet Kavramı Bağlamında Toplumsal Hak Ve Görevlerle İlgili Hadisler


Serkan ÇELİKAN  /   TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
Y.Lisans   /   22.03.2013
Danışman: Doç. Dr. Muhammet YILMAZ


Görüntülenme Sayısı: 370
İndirme Sayısı: 12
İnd/Gös: %3NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Bu çalışmada, uhuvvet (kardeşlik) kavramı bağlamında, hadislerde yer alan toplumsal hak ve görevler incelenmektedir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, uhuvvet kavramının lügat ve ıstılahî anlamları, uhuvvet ile anlam birliğine sahip kavramlar, uhuvvetin Kur’an ve hadislerdeki kullanım alanları, uhuvvet ahlâk ilişkisi, Kur’ân ve sünnette güzel ahlâk konuları incelenmiştir.
İkinci bölümde, uhuvvet kavramının meydana getirmiş olduğu hak ve görev şuuru, kardeşlik ruhu ve bunları pekiştiren etkenler ve yine bu ruhu yok eden çeşitli ahlâkî zaaflar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uhuvvet, Sosyal Haklar, Sosyal Görevler, Ahlâkî Zaaflar.


ABSTRACT

In this study, It is examined that Hadiths about social rights and duties in the context of the concept of ‘ukhuwwah’ (broterhood). Our study consists of two parts.
In the first chapter, it is examined that lexical end tecnical meaning of the concept of ‘ukhuwah’, and terms which are synonyms of the concept of ‘ukhuwwah’, and areas which is ukhuwah used in the Quran and the hadiths and relationship between brotherhood and ethics and good morality issues.
In the second chapter, rights, sense of mission, brotherhood spirit, factors that reinforcing all of these, and variouses moral weakness which damage to this brotherhood spirit are emphasized.

Keywords: Ukhuwwah (Broterhood), Hadith, Social Rights, Social Duties, Moral Weakness.

 90 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics