Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Künhü’l Ahbâr’ın Tezkire Kısmında İstitrâd


Hilal NAYİR  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   01.01.2012
Danışman: Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK


Görüntülenme Sayısı: 751
İndirme Sayısı: 32
İnd/Gös: %4NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet


Bu çalışmada Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmındaki istitrâdlar belirlenerek konularına göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın amacı istitrâdların dil ve anlatım özelliklerini ortaya çıkarmak ve esere olan katkısını göstermektir. Bu yolla XVI. yüzyıl tezkire geleneğinde üslubu tamamlayıcı ögelerden biri olarak istitrâdın yeri gösterilmek istenmektedir.
Giriş bölümünde tezkirenin oluşum süreci üzerinde durularak XVI. yüzyıl tezkirelerinden bahsedilmektedir. İstitrâd kavramının açıklanmasına, Künhü’l-ahbâr’ın tanıtımına, Künhü’l-ahbâr’da istitrâd kullanımıyla ilgili bilgiye yer verilmektedir.
İnceleme bölümünde tespit edilen istitrâdlar, konularına göre sınıflandırılmıştır. Günümüz Türkçesine çevirisi yapılan metinlerde ayrıca dönemin toplumsal özelliklerini yansıtan bazı ifadeler dipnotlarda gösterilmiştir. İstitrâdların dil ve anlatım özellikleri belirlenmeye çalışılmış, XVI. yüzyılın diğer tezkirelerinden olan Sehî Beg ve Latîfî tezkirelerindeki aynı bilgileri içeren istitrâdlarla karşılaştırma yoluna gidilmiştir.
Sonuç bölümünde çalışmadan elde edilen bulgular ortaya konulmuş, eserde üslup özelliği olarak istitrâd kullanımından faydalanıldığı vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstitrâd, Tezkire, Üslup, Künhü’l-ahbâr, Gelibolulu Âlî.

Abstract

In this study, digression of Künhü’l-ahbâr parts were determined and classified upon their subjects. Aim of this is study is to reveal the style characteristics of digressions and expose their contribution to the piece. With this, the role of digression, as one of the supplementary subjects of style in tezkire tradition, is tried to be shown.
In the Introduction part, it is focused on the formation process of Tezkire, by mentioning the 16th Century tezkires. Also, explaining the concept of digression, the introduction of Künhü’l-ahbâr and information about the usage of digression in Künhü’l- ahbâr is given here.
The digressions, determined in the analysis part, are classified upon their subjects. Also, some expressions which reflect the social feature of the period are shown in the footnotes of texts, which are translated to present day Turkish language. It was tried to determine the features of language and expression of digressions, and also to make comparison with other digressions, that contain the same information as tezkires Sehî Beg and Latîfî, which are some other tezkires of 16th Century.
In the conclusion part, the findings achieved from the study are presented and that it has been benefitted from the usage of digression, as a writing style in the piece, is emphasized.

Keywords: Tezkire, Digression, Style, Künhü’l-ahbâr, Gelibolulu Âlî.

 62 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics