Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretildiği Ortamlarda Öğrenici Ve Öğretmen Kimliklerinin Karşılıklı Olarak Kurulması


Ali AVŞAR  /   İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Doktora   /   16.09.2011
Danışman: Doç. Dr. Hatice ÇUBUKÇU


Görüntülenme Sayısı: 936
İndirme Sayısı: 58
İnd/Gös: %6NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet


Bu çalışma, bir dil sınıfındaki öğretmen ve öğrenicilerin, dil öğretmeni ve dil öğrenicisi kimliklerini nasıl kurduklarını, bu kimlikleri sınıfiçi etkileşimi içerisinde kurarken hangi diğer kimlikleri kurduklarını ve bu kimlik kurmaları gerçekleştirmek için hangi dilsel kaynaklardan yararlandıklarını araştırmıştır. Veriler, Çukurova Üniversitesi, Yabancı diller Yüksek Okulunda üç adet 2. Düzey sınıftan elde edilen 6 dersin ses kaydından elde edilmiştir. Derslerin ses kayıtları yazıya geçirilmiş, kodlanmış ve Konuşma Analizi (ten Have, 1997) ve Çerçeve Analizi (Goffman, 1976; Robeiro, 2006) kullanılarak irdelenmiştir.
Bulgular “yabancı dil öğretmeni kimliği”nin “Sınıf Yöneticisi,” “Öğretici,” ve “Arkadaş” altkimliklerinden ve “yabancı dil öğrenici kimliği”nin de “Öğrenci,” “Öğrenici” ve “Arkadaş” altkimliklerinden oluştuğunu ortaya koymuştur. Karşılıklı olarak kimlik oluşturma süreci, temel olarak, çerçeveleme (konuşmacının dinleyiciye etkileşim içerisinde konuşarak yaptıkları şeyin ne olduğunu belirten dilsel işaretler göndermesi), adımlama ve konumlamadan oluşmaktadır. Bu araştırma, yabancı dil öğretmeni ve öğrenicilerinin, “yabancı dil öğretmeni” ve “yabancı dil öğrenicisi” kimliklerini beş çerçeve içerisinde kurduklarını tespit etmiştir. Bu çerçeveler, Sohbet Çerçevesi, Kişilerarası Çerçeve, Sınıf Yönetimi Çerçevesi, Öğretim Çerçevesi ve Öğretim-Sohbet Çerçevesi’dir. Sohbet Çerçevesi, Kişilerarası Çerçeve ve Öğretim-Sohbet Çerçevesi içerisinde, dil öğretmeni ve öğrenicisi “Arkadaş” altkimliğini, Sınıf Yönetim Çerçevesi içerisinde “Sınıf Yöneticisi” ve “Öğrenci” altkimliklerini, Öğretim Çerçevesi içerisinde “Öğretici” ve “Öğrenici” altkimliklerini karşılıklı olarak kurmaktadırlar. Adımların irdelenmesi, soru sorma, ipucu verme, doğrulama, yönerge verme, karşılık verme, bilgilendirme, yorum yapma ve selamlama adımlarının dil öğreticisi kimliğinin karşılıklı kurulmasında en sık kullanılan adımlar olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, karşılık verme, bilgilendirme, soru sorma, öneride bulunma, yorum yapma ve onarıcı talep etme adımlarının dil öğrenicisi kimliğinin karşılıklı oluşturulmasında en sık kullanılan adımlar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: yabancı dil öğrenici kimliği, yabancı dil öğretmeni kimliği, karşılıklı kurma, Konuşma Analizi, Çerçeve Analizi, adım


Abstract
Co-Construction Of Learner And Teacher Identities In Efl Classroom Context
This study aimed to investigate how learners and teachers construct identities in the language classroom, what identities they actively construct in classroom interaction with their instructors and classmates, and the linguistics resources they rely on in constructing these identities. The data were obtained from 6 classroom recordings from Level 2 classes at YADYO School of Foreign Languages, Çukurova University, Adana, Turkey. The data were transcribed, coded, and analyzed using Conversation Analysis (ten Have, 1997) and Frame Analysis (Goffman, 1976; Robeiro, 2006).
Findings suggest that second language teacher and second language teacher identities are not single-body identities, but rather, they are composed of sub-identities of “Classroom Manager,” “Teach-er,” and “Friend” for the second language teacher, and “Student,” “Learn-er,” and “Friend” for the second language learner. The processes involving identity co-construction are basically framing (speakers’ sending signals to the hearer regarding what he or she thinks they are doing at any point in the interaction), footing, and positioning. The study revealed that second language teacher and second language learners co-construct their identities in five different frames, Conversational Frame, Interpersonal Frame, Classroom Management Frame, Teaching Frame, and Teaching-Conversational Frame. In CF, IF, and TCF, friend identity is co-constructed by the teacher and learner. In CMF, “classroom manager” and “student” identities are co-constructed. Finally, in TF, “teach-er” and “learn-er” identities are co-constructed. Analysis of footings reveals that asking a question, prompting, acknowledging, giving a command, responding, informing, commenting, and greeting were the most common footings used in constructing language teacher identity. The footings of responding, informing, asking a question, making a suggestion, commenting, and asking for repair were the most prevalent footings used in constructing language learner identity.

Key Words: second language learner identity, second language teacher identity, co-construction, Conversational Analysis, Frame Analysis, footing

 49 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics