Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Türkçenin İki Dilli Bir Çocuk Tarafından Edinimi: Bir Durum Çalışması


Özden AKYOL  /   İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Y.Lisans   /   31.08.2009
Danışman: Doç. Dr. Hatice SOFU


Görüntülenme Sayısı: 2386
İndirme Sayısı: 134
İnd/Gös: %6NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Bu çalışmada, birinci dil (İngilizce) edinimi devam ederken ikinci dili (Türkçe) edinmeye başlayan ardıl iki dilli bir çocuğun ikinci dildeki gelişimi incelenmiştir. Çocuğun edinmekte olduğu Türkçe ile İngilizce biçimbirim- sözdizimi açısından bazı dil alanlarında belirgin farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle bu alanlarda ardıl iki dilli çocuğun, dil gelişiminde tek dilli çocuklardan farklılık gösterebileceği beklenmektedir. Bu amaçla, bu çalışmada iki dilli çocuğun Türkçe özne kullanımı, soru edinimi, olumsuzlama ve isim durum eklerinin edinimi incelenmiştir.
Uzun süreç yöntemiyle yapılan bu çalışmanın katılımcısı çalışmanın başlangıcında 3 yaş 2 aylık İngilizce-Türkçe dilleri konuşmacısı olan bir kız çocuğudur. Katılımcı doğumunun ilk 3 yılında İngiltere’de kalmış, 1. ve 2. yıllarda 2 aylık yaz döneminde Türkiye’ye gelmiş, 3. yılında ise Türkiye’ye yerleşmiştir. Türkiye’ye taşındıktan 3 ay sonra, 7 ay süreyle katılımcının Türkçe kullanımı gözlemlenmiştir.
Çalışmanın sonucuna göre, iki dilli çocuğun Türkçe kullanımı ve gelişimi belirli oranda tek dilli Türkçe konuşan çocuklara benzemektedir. Ancak, özne kullanımı ve olumsuzlamada İngilizcenin etkisi gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, Türkçe’nin adıl düşüren dil olması dolayısıyla öznenin bağlama göre düşürülebilmesi, İngilizce’deyse özne kullanımının zorunlu olmasıdır. Olumsuzlamada ise farkın Türkçe’de olumsuzlamanın son ekle, İngilizce’de ön ekle yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Katılımcı kısa bir süre Türkçe olumsuzlamaları İngilizce söz dizimine göre yapmıştır. Soru edinimi ve isim durum eklerinde ise bazı gelişimsel hatalar görülmüştür; fakat bu hataların bazı tek dilli çocuklarda da görülebildiği bilinmektedir. İki dilli çocuğun bu hataları iki dili arasındaki bilişsel sürecinin yansımaları olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rekabete Dayanan Model, diller arası etkileşim, ardıl iki dillilik, biçim birim söz dizimi, gelişimsel yol.

Abstract
The Acquisition Of Turkish By A Bilingual Child: A Case Study

In this study, a sequential bilingual child’s language development was observed in the second language (Turkish) which she started acquiring at a point after the “first” language (English) had already started to be established. In this study, we investigated the acquisition of subject pronouns, questions, negation and case markers in Turkish.
The participant of the study was born in England and stayed there for three years and spent summer holidays in Turkey for two months in the first and second years. In the third year, the family moved to Turkey. 3 months after their arrival, the spontaneous speech data between the participant and the researcher was collected for 7 months in Turkish.
Our aim of this study was to shed light on the issue of bilingualism (English-Turkish) in the frame of the morphosyntactic development of two typologically different languages. The investigation of distribution of morphosyntactic forms to evaluate the extent to which domains at the interface between syntax and pragmatics were vulnerable to cross-linguistic influence in bilingual acquisition and the developmental path of the acquisition of some structures were inquired.

As a conclusion of this study, we asserted that the bilingual children mainly followed the developmental paths of monolingual children; however, cross-linguistic structures were found in the use of subjects and negated elements. Turkish is a pro-drop language while English is non-pro-drop language. In Turkish, there are three ways for negating constructions one of which is by adding a negative marker between the stem and the other markers like tense and person. As this requires more analysis of the structure compared to the other lexical elements, the bilingual child uses the English structure at the beginning of her acquisition with a universal vocalized negation element which is observed only for a month; after that, she uses the target-like structures in her production. In questions and case markers, the bilingual child gradually developed the cognitive patterns required for competence in linguistic domains.

Keywords: The Competition Model, Cross-Linguistic Influence, Sequential Bilingualism, Morphosyntax, Developmental Path.

 18 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics