Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Yoksulluk, Yoksulluğun Ölçülmesi Ve Türkiye Üzerine Analizi


Nur İBRİŞİM  /   İKTİSAT
Y.Lisans   /   10.09.2008
Danışman: Prof. Dr. Mahir FİSUNOĞLU


Görüntülenme Sayısı: 7824
İndirme Sayısı: 1849
İnd/Gös: %24NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Son yıllarda kalkınma sürecinin en önemli gündem maddelerinden biri olan yoksulluk, iktisat biliminin önemli uğraş alanlarından birisidir. Ekonomik ve/veya sosyal boyutlu gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan, yeryüzünde geniş bir coğrafya üzerinde görülen yoksulluk, yoksulluğun ölçülmesi ve Türkiye’de ki yoksulluğun çeşitli açılardan incelenmesi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmada kalkınma ekonomisinin temel ilgi alanlarından birisi olan yoksulluk konusu ele alınarak ilgili kavramlar, yoksulluk göstergeleri ve yoksulluk ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş; “Hanehalkı Bütçe Anketi” ve diğer istatistiksel sonuçlardan elde edilen veriler kullanılarak Türkiye için kırsal, kentsel ve bölgesel çeşitli sosyo-ekonomik analizler gerçekleştirilmiştir.
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; yoksulluğun tanımı, yoksullukla ilgili kavramlar ve göstergeleri incelenmiştir. İkinci bölümde, yoksulluk sınırı, yoksulluk ölçütleri ve Türkiye’de yoksulluk ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, “Hanehalkı Bütçe Anketi” verileri kullanılarak Türkiye’deki yoksulluk sınırı ve yoksulluk oranları incelenmiştir. Son bölümde ise, Türkiye İstatistik Kurumu verileri çerçevesinde yoksulluğu etkileyen faktörlerin bölgesel analizi yapılmıştır.


Abstract


Poverty, Measurement Of Poverty
And Analysis About Turkey


In recent years; poverty which is an important agenta item of development process is in the content of the economics studies. Poverty that arised in parallel with the economic and/or social development, measurement of poverty and analysis of poverty from different and several point of view are formed an opinion for this study.
The main focus of this study is to deal with the poverty as one of the fundamental concern of development economics with its related literature and concept, poverty indicators and the corrective actions taken. Also the data gathered from “The Survey of Household Budget” and some other statistical studies are analyzed for Turkey.
The document has four main parts: The first part covers the conceptual framework of poverty and the poverty indicators. In the second part; the poverty boundary, poverty metrics and the corrective and preventing actions taken are studied and researched. The third part of this document is comprised of the poverty rates and boundaries which are derived from the “The Survey of Household Budget”. Finally; the fourth part covers the affective factors of poverty and an overall regional analysis.

 111 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics