Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Teachers’ Views About And Approaches To Reading Instruction And Reading Strategies


Aysun YURDAIŞIK  /   İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Y.Lisans   /   07.09.2007
Danışman: Assist. Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU


Görüntülenme Sayısı: 2636
İndirme Sayısı: 176
İnd/Gös: %7NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ABSTRACT

This study was conducted to examine teachers’ views about and approaches to reading instruction. The study was carried out with 50 participants working at preparatory schools of Çağ University, Çukurova University, and Mersin University.
In order to answer the research questions a questionnaire and in-depth interviews were conducted. According to the results of the questionnaire and the institutions they worked at, 6 participants were chosen for the interviews.
The purpose of this study was to investigate teachers’ views about and approaches to reading instruction at university preparatory levels; as to how teachers view themselves as readers of L2, how they think reading is taught, their concerns about reading instruction and if they are using reading strategies in the classroom. We also investigated the relationship between how teachers viewed themselves as readers and how this was reflected in their teaching.
The results of the study revealed that teachers think unknown vocabulary and unfamiliar topic are the most common difficulties students face with comprehending a text. An ideal reading instruction should include reading strategies, teachers use more pre-reading strategies than post-reading strategies, participants who use reading strategies in their daily lives make more use of reading strategies in class.

Key words: Reading, Reading strategies, Teachers’ beliefs.


ÖZET

ÖĞRETMENLERİN OKUMA ÖĞRETİMİ VE OKUMA STRATEJİLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAKLAŞIMLARI

Bu çalışma üniversitelerin hazırlık okullarında çalışan okutmanların okuma öğretimi ve okuma stratejileri ile ilgili görüş ve yaklaşımlarını görmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2006-2007 öğretim yılında Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi hazırlık okullarında çalışan 50 okutman katılmıştır.
Araştırmada belirlenen soruları yanıtlamak için katılımcılara anket uygulanmıştır. Anketten alınan yanıtlar ve katılımcıların çalıştığı üniversiteler doğrultusunda 6 katılımcıyla görüşme yapılmıştır.
Katılımcıların okuma öğretimi ve okuma stratejileri ile ilgili görüş ve yaklaşımlarını incelemek için yabancı dilde nasıl bir okuyucu oldukları, okuma dersini nasıl verdikleri, okuma dersinde karşılaştıkları sorunlar ve sınıfta okuma stratejileri öğretip öğretmedikleri ele alınmıştır. Aynı zamanda katılımcıların günlük hayatlarında okuma stratejileri kullanmalarının derse nasıl yansıdığı üzerinde de durulmuştur.
Çalışmanın sonuçları, yabancı dilde okuma konusunda okutmanların bilinmeyen kelimeleri ve öğrencinin daha önce karşılaşmadığı konuları karşılaşılan en önemli sorun olarak gördüğünü, iyi bir okuma dersinde okuma stratejilerinin öğretilmesi gerektiğini, okutmanların okuma öncesi stratejileri okuma sonrası stratejilerden daha fazla kullandıklarını, günlük hayatlarında okuma stratejileri kullanan katılımcıların derste daha fazla okuma stratejileri üzerinde yoğunlaştığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuma stratejileri, Öğretmenlerin görüşleri.

 54 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics