Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Devlet Bütçesi ve Gelişimi Ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun Çukurova Üniversitesi Uygulaması


Suat TEMELLİ  /   MALİYE
Y.Lisans   /   19.10.2007
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İsmail GÜNEŞ


Görüntülenme Sayısı: 4378
İndirme Sayısı: 449
İnd/Gös: %10NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Bütçe günümüzde, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte belli bir dönemde devlet tarafından yapılması planlanan harcamaların ve gelirlerin bütünüdür. Gelişen kamu maliyesinde bütçe devletin mali planı olmasının yanında ekonomik, sosyal, siyasi belge özelliği de taşımaktadır.
Türkiye’de; 2005 yılına kadar mali yönetimimiz, 1927 yılından beri 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanunu’nu uygulamaktaydı. Bu kanun günümüz şartlarına; bütçe tekniği açısından ise saydamlık, hesap verilebilirlik, uzun vadeli stratejilere cevap vermemesi, mali raporlama konularında bulunan eksiklikleri nedeniyle yürürlükten kaldırılarak onun yerine mali bir devrim olarak adlandırılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kabul edilerek bütçenin hazırlanması uygulanması ve denetlenmesi tamamıyla değişmiştir.
Bu çalışmamızda öncelikle; kısa bir şekilde bütçe anlatıldıktan sonra, eğitim sistemimizde çok önemli bir yer tutan üniversitelerden biri olan Çukurova Üniversitesinin 2001 ve 2006 yılları arasında bütçe harcamalarını 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun getirmiş olduğu yenilikler çerçevesinde irdelemek ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmektir.
Bu çalışmada 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu temel alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, bütçe ile ilgili genel bilgiler, bütçenin nitelikleri, fonksiyonları, ilkeleri, bütçe teorileri ve teknikleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde Türk Bütçe Sistemi incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümde ise Çukurova üniversitesinde olan bölümlerin 2001–2006 yılları arasında bütçe kesin hesaplarında ki rakamlara bağlı kalarak bütçesel değişkenleri, personel ve öğrenci sayılarındaki değişmeler ışığında birimlerin yıllık harcama artışlarının sebepleri açıklanmış ve incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Çukurova Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu


Abstract

State Budget Improvement And The Application Of Public Financial Management Control Act Numbered 5018 In The University Of Çukurova

Budget, in present, varying from country to country, is the whole of the incomes and the expenditures that are planned by the state in a certain period. In the improving state finances, the budget has the characteristics of being economical, social and political document, as well being the financial plan of the state.

Here in Turkey, our financial management had applied Common Public’s Accounting Act numbered 1050 from 1927 until 2005. The documentation, application and the audition of the budget has been totally changed accepting the Public Financial Management and Control Act numbered 5018 considered as a revolutionary financial regulation in place of the former one, which was brought out of effect due to its incapability of applicability today’s conditions, its inefficiency in supplying transparency, accountability and promoting the long-term strategies from the aspect of budget technique and its deficiencies in financial reporting matters.

Through in this study precisely, after mentioning over budget, it will be analyzed in the budget expenditures between 2001 and 2006 that of the University of Çukurova, one of the universities having a crucial role in our education system, within the frame of innovations that have been promoted by Public Financial Management and Control Act numbered 5018 and of Common Public’s Accounting Act numbered 1050 and will be put forth recommendations to the defined problems.

This study was conducted by basing the Public Financial Management and Control Act numbered 5018. Through the second part of the study, general knowledge related with budget, the qualities, functions, principals, of the budget, theories on and techniques of the budget have all been analysed in deep detail. Coming to the third chapter of the study, Turkish Budget System has been investigated thoroughly. In the fourth chapter of this paper, has been explained and analyzed the variables of the budget depending upon to the numbers in the 2001-2006 certain budget calculations of the units in the University of Çukurova, and the reasons of the increases in yearly expenditures of the units in the light of the changes in personnel and student numbers. Finally, in the results’ chapter of the study, recommendations to the defined problems have been presented.

Key Words: Budget, University of Çukurova, the Application of Public Financial Management Control Act Numbered 5018.

 88 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics