Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'nın Tahlili


Sedat ENGİN  /   TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Y.Lisans   /   21.07.2006
Danışman: Prof. Dr. Mine MENGİ


Görüntülenme Sayısı: 4782
İndirme Sayısı: 693
İnd/Gös: %14NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

ÖZET

Bu çalışmada, Divan şiirinin şair şehzadeleri arasında yer alan Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'nın tahlili yapılmıştır. Öncelikle, Cem Sultan'ın yaşadığı dönem olan 15. yüzyıl, Cem Sultan'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir.
Çalışmada esas kaynak olarak, İ. Halil ERSOYLU'nun hazırladığı "Cem Sultan'ın Türkçe Divanı" adlı kitap esas alınmıştır.
Metnin tahlili yapılırken; biçim, dil ve üshlp, içerik özellikleri değerlendirilmiştir. Divan biçim yönünden incelendiğinde, Divan şiirinin karakteristik özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Üslup çalışması sonucunda, Cem Sultan'ın şiir dilini kullanmadaki ustalığı ortaya konmuştur. İçerik özellikleri değerlendirilerek, Cem Sultan'ın geniş hayal dünyası ve şiirlerine yansıyan yaşam öyküsü anlatılmıştır.
Sonuç Bölümü'nde tahlil çalışmasının genel değerlendirmesi yapılmış ve Cem Sultan'ın Türkçe Divanı'na yansıyan sanatı hakkında bir sonuca varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cem Sultan, Divan şiiri, gurbet, [elek, yalnızlık.


ABSTRACT

THE ANAL YSIS OF CEM SULTAN'S DİVAN WRlTTEN IN TURKISH

In this study, analysis of Cem Sultan's, who was one of the prince poets of Classical Ottornan Poetry, " Divan written in Turkish" is perfonned. Priority is given to 15 th century,
in which Cem Sultan lived, life of Cem Sultan, Literal Personality and infannation about his Works are supplied.
This study is sourced on the book "Cem Sultan's Class1cal Attornan Poetry Wrıtten ın Turkısh" by İ. Halil ERSOYLU.
During text analysis; charesteristics of fonn, language, st yle and content are alsa concidered. When the Divan is analysed as for fonn, it is detennined that it has the charesteristics of Classical Attornan Poetry. When Language and st yle are analysed mastery of Cem Sultan to use poetic language is stated clearly. Cem Sultan's feeding on ideas and his life story that reflected in his poems are described by content charesteristics. Index cards on
these topics are prepared and various sources are investigated to contact the results on the collections.
General evaIuation of the analysis perfonned is presented as Conclusion. in the light of evaluations perfonned, a conclusian is made on the reflected art of "Cem Su1tan's Divan
Wntten ın Turkısh".
Key Words: Cem Sultan, Divan Poetry, homesickness, fate, loneliness.

 95 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics