Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: arama

YIL: 2012 / CİLT: 21 / SAYI: 3

Görüntülenme Sayısı: 726
İndirme Sayısı: 102
İnd/Gös: %14


Görsel Okuryazarlık Ve Eleştirel Pedagoji: Sanatın Toplumsal Ve Pedagojik Temellerine Gelecekçi Bir Bakış


Doç.Dr. Ata Yakup KAPTAN ; Dr. Hasbi ASLAN

Özet
Sosyal içeriği yoğun durumdaki sanat ve sanat eğitiminin daha çok sosyalleşmesine ve içselleştirilmesine hizmet edebilecek içeriklere sahip olan görsel okuryazarlık ve eleştirel pedagojinin sağladığı ayrıcalık, sanatsal bilgiye ve deneyime sahip olma niteliği ile ilgilidir. Her türden iletişimsel bilgiyi oluşturan unsurlardaki kodlanmış anlamları ve sosyolojik anlamları niteleyen görsel okuryazarlık ve eleştirel pedagoji sanat üretimi, tüketimi ve de sanat eğitimi ile ilişkilendirilebilecek bir karakter açılımını yansıtabilmektedir. Fonksiyonel bir okuryazarlık ve yaşam biçimi ile hayatın sunduğu yaşam oyununda gerçek bir aktris ve dünyaya yüksek seviyede sanatsal bakabilmenin olanaklarını sunan görsel okuryazarlık ve eleştirel pedagojinin ortak bileşenleri, yaşam boyu sanat eğitimi ideali için, sanatın toplumsal açılımlarına imkân sağlamakla birlikte aynı zamanda sanat ve sanatsal üretimlerin toplumsal ve pedagojik temellerinin incelenmesine olanak tanıyan bir model de ortaya koyabilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Okuryazarlık, Görsel Okuryazarlık, Eleştirel Pedagoji,
Sanat Eğitimi

Visual Literacy And Critical Pedagogya Futuristic View on Social and Pedagogical Bases of Art
Abstract
The privilege provided by visual literacy and critical pedagogy which have contents that would further serve to the socialization and internalization of art and art education which has intensive social content is about the quality of having artistic knowledge and experience. Visual literacy and critical pedagogy which reveal coded and sociological meanings within elements that form every type of communicational information can reflect a character initiative that can be related with artistic generation, consumption and art education. In this way, common components of visual literacy and critical pedagogy which provide opportunities of being an actual artist in the game of life and seeing the world highly artistically with a functional literacy and living style enable social expansions of art for the ideal of lifelong art education and at the same time, can be presented as a model which provides opportunity to the analysis of social and pedagogical bases of art and artistic productions.

Keywords: Literacy, Visual Literacy, Critical Pedagogy, Art EducationLütfen gördüğünüz kodu giriniz ve makaleyi indiriniz!

Get Adobe Reader


 66 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics