Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: arama

YIL: 2011 / CİLT: 20 / SAYI: 3

Görüntülenme Sayısı: 1453
İndirme Sayısı: 155
İnd/Gös: %11


Grupla Psikolojik Danışmanın ilköğretim ikinci Kademe Öğrencilerinin Öfke ile Başa Çıkabilme Becerilerine Etkisi


Ali ÇEKİÇ ; Mehmet MURAT

Özet
Bu araştırmada Akılcı-Duygusal-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı grupla psikolojik danışmanın ilköğretim ikinci kademeye devam eden sekizinci sınıf öğrencilerinin öfke ile başa çıkabilme becerilerine etkisini araştırılmıştır. Araştırmada ön test, son test ve izleme ölçümlü yarı deneysel bir yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubu Gaziantep ili merkezinde yer alan bir devlet okulunda 8. sınıfta öğrenimlerine devam eden sürekli öfke düzeyi ölçeğinden yüksek puan alan 8 kız 10 erkek toplam 18 öğrenciden oluşturulmuştur. Deney grubu ile 9 oturum Akılıcı-Duygusal-Davranışçı Yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma yapılırken, kontrol grubu ile herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Araştırmanın verileri, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği(Özer, 1994) ile deney ve kontrol gruplarına ön-test, son-test ve izleme testi uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizi çift yönlü varyans analizi ve t-testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda deneklerin Sürekli Öfke düzeylerinin azaldığı ve Öfke Kontrol düzeylerinin arttığı izlenirken çalışmanın öfke ile başa çıkabilme becerilerini kazandırmada etkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öfke İle Başa Çıkma, Grupla Psikolojik Danışma, İlköğretim, Akılcı Duygusal Davranışçı Yaklaşım.

The Effecets Of Group Counselling On Helping Anger Management Skills Of Second Grade Students At Primary Education


Abstract
The aim of this research is to investigate the effect of group counselling based on Rational Emotive Behavioral Therapy on helping anger management skills of eight grades. A pre-test and a post-test after group counselling were administered to the students in experimental group. Accordingly a re-test was administered in order to monitor students 3 months after post-test. The sample consists of 18 students of whom 8 students were female and 10 students were male. The sample was selected from a public school in Gaziantep. The experimental group recieved a nine session (9 week) group counselling, but the control group did not recive anything. The data was gathared using “The State-Trait Anger Scale”. The data was analysed via t-test and variance analysis. The results indicated that the subjects’ level of state anger decreased and the level of anger control increased. This indicated that the group counselling method used in the present study was effective in gaining the skill of anger management. Based on these results, a number of recommandations are made.
Keywords: Anger Management, Group Counselling, Primary Education, Rational Emotive Behavioral Threrapy.Lütfen gördüğünüz kodu giriniz ve makaleyi indiriniz!

Get Adobe Reader


 81 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics