Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: arama

YIL: 2009 / CİLT: 18 / SAYI: 1

Görüntülenme Sayısı: 2789
İndirme Sayısı: 363
İnd/Gös: %13


Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yeni Türkçe Öğretim Programındaki Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemlerini Kullanma Düzeyleri


Arş. Gör. Bilge GÖK; Arş. Gör. Tolga ERDOĞAN

ÖZET
Bu araştırmada, Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencilerinin yeni Türkçe programında yer alan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında yapılmıştır. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Öğretmen adaylarının Türkçe dersindeki yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeylerini belirlemek amacıyla adaylarla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmada öğretmen adaylarının Okul Deneyimi II dersinde yaptıkları ve bu ders kapsamında ilköğretim okullarında uyguladıkları ders planlarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemleri incelenmiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniğiyle, adayların ders planları ise doküman analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının yeni Türkçe programındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma düzeyleri belirlenerek Türkçe öğretimi kapsamındaki öğretmen yetiştirme sürecine yönelik öneriler getirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Türkçe öğretim programı, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, sınıf öğretmeni adayı.

PRIMARY STUDENT TEACHERS’ USING LEVEL OF MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS IN THE NEW TURKISH EDUCATION PROGRAM

ABSTRACT
In this study it is aimed to determine the primary student teachers’ using level of measurement and evaluation methods in the new Turkish education program. The study was conducted on the students studying at Hacettepe University, Primary Teaching Education Department. Descriptive model was used in the study. The data was collected through qualitative method. In order to determine the using level of measurement and evaluation methods in the new Turkish curriculum, semi-structured interviews were made by student teachers. Also, the student teachers’ measureme nt and evaluation methods in their lesson plans that they practice for School Experience II were investigated. The views provided from the interviews were investigated through descriptive analysis and content analysis techniques. The lesson plans were investigated through document analysis technique. At the end of the study, the using level of the primary student teachers’ using level of measurement and evaluation methods within the framework of new Turkish curriculum were determined and some suggestions were made according to the process of teacher training for Turkish education.

Key words: Turkish curriculum, measurement and evaluation methods, primary student teacher.Lütfen gördüğünüz kodu giriniz ve makaleyi indiriniz!

Get Adobe Reader


 33 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics