Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi ISSN: 1304-8899  


MAKALE :: üye-giriş
Kullanıcı:
Şifre:  
[şifre?] [yeni üyelik]

MAKALE :: arama

YIL: 2005 / CİLT: 14 / SAYI: 1

Görüntülenme Sayısı: 5787
İndirme Sayısı: 599
İnd/Gös: %10


Bilgi Yönetiminde Donanım ve Yazılım Teknolojileri


Arş.Gör. Solmaz Filiz KARABAĞ

ÖZET
Yönetim araştırmaların önemli bir bölümü işletmenin bilgi yönetme kabiliyetini, onun rekabet avantajı olarak gösterilmektedir. Bu konudaki temel araştırmalar bilginin yaratılması üzerine odaklanmaktadır. Buna karşılık; hem işletmeler hem de çalışanlar, bilgi yönetme, üretme ve yaratmanın araçları olan bilgi elde etme, işleme, saklama ve yeniden kullanım evrelerinde, dijital ortamdaki dev bilgi yığınları karşısında sorunlar yaşamaktadırlar. Sorunların temel nedeni örgütte nasıl bir bilgi teknolojisi kullanılması gerektiği hususundaki belirsizliktir. Bu çalışmanın amacı, örgütlerin ve yöneticilerin bilgi yönetmede ihtiyaç duyabilecekleri bilgi yönetimi teknolojilerini, örgütteki bilgi yönetim seviyesini de dikkate alarak ortaya koymaktır. Bu çalışma kapsamında sunulan bilgi yönetimi teknolojileri Internet üzerindeki arama motorlarındaki araştırmalardan ve ilgili literatürün incelenmesinden elde edilmiştir. Bu araştırmalar sonucunda her tip bilgi yönetimi için çok sayıda bilgi yönetimi teknolojisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi; Bilgi Yönetimi Mimarlık Modeli; Bilgi Donanım Teknolojileri, Bilgi Yönetim Yazılım Teknolojileri.

ABSTRACT
In most management studies, a business firm’s knowledge management capability is considered as its competitive advantage. Basic research about the knowledge management focuses on the creation of the knowledge. On the other hand, managers and organizations have been facing many problems during the process of gathering, organizing, storing, and reusing the knowledge in the digital arena. The main cause of this problem is the uncertainty about the topic of knowledge management tool that would be efficient in use. The purpose of this study is to determine the need of firms and managers for knowledge management tools and technologies. The knowledge management tools which were stated in this study were gathered from search engines on the Internet and the related knowledge management literature. This study shows that there are too many different knowledge management tools that are being used in the area of knowledge management technologies.

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Management Architecture Model, Knowledge Hardware Tools, Knowledge Management Software Technology.Lütfen gördüğünüz kodu giriniz ve makaleyi indiriniz!

Get Adobe Reader


 50 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics